Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, znak: BD.ZUZ.2.4210.119.2021.AI

Data publikacji informacji: 18 czerwiec 2021

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.486.2020.DS, dotyczące wydania Gminie Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo:

 1. decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 10 lipca 2013 r. znak ŚR.6341.43.2013.VIII Gminie Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, na „szczególne korzystanie z wód w zakresie:
  1.  poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr ewid. 88/5, obręb Dobrzyca, gm. Szydłowo (…),
  2. odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Piławy ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce nr ewid. 88/5, obręb Dobrzyca,
   gm. Szydłowo (…)”;
 2. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:
  1.  pobór wód podziemnych z ujęcia – studni nr 14 i studni nr 14a, z lokalizacją na działce o nr ewid. 88/5, obręb 0067 Dobrzyca,
  2. gm. Szydłowo, powiat pilski,
  3. wprowadzanie ścieków – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do wód – w km 0+320 rzeki Piławy (działka o nr ewid. 38/3,
   obręb 0067 Dobrzyca, gm. Szydłowo, powiat pilski). (pdf, 186 Kb)
Metryka
 • data utworzenia strony: 11-01-2022 | 10:54
 • data ostatniej modyfikacji: 29-12-2021 | 14:09