Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, znak: BD.ZUZ.2.4210.119.2021.AI

Data publikacji informacji: 18 czerwiec 2021

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 15 czerwca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.119.2021.AI, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej, służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z lokalizacją na działce
o nr ewid. 90/3, obręb 0004 Kruszewo, gm. Ujście, powiat pilski;

2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego – studni chłonnej, wód opadowych i roztopowych, pochodzących
z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych budynku gospodarczego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 90/3, obręb 0004 Kruszewo, gm. Ujście, powiat pilski. (pdf, 243 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 17-01-2022 | 09:23
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2022 | 09:23