Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Data publikacji informacji: 26 lipiec 2021

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2021 r., znak: BD.RUZ.4210.51.2021.AMD, o złożeniu przez Pełnomocnika MEW Energy sp. z o.o. – Panią Katarzynę Gęsikowską – Pakula skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 26.05.2021 r.,
znak: BD.RUZ.4210.51.2021.AMD. W.w skarga została przekazana wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Metryka
  • data utworzenia strony: 17-01-2022 | 09:23
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2022 | 09:23