Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.45230.9.2021.DS

Data publikacji informacji: 19 sierpień 2021

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.45230.9.2021.DS dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 07 lipca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.151.2021.DS, udzielającej firmie TERMOPIL – BUD sp. z o.o., ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

1.1. zbiornika rozsączającego nr 1, z lokalizacją na działce o nr ewid. 43/38, obręb 0008 Piła, gm. Piła, powiat pilski,

1.2. zbiornika rozsączającego nr 2, z lokalizacją na działce o nr ewid. 43/38, obręb 0008 Piła, gm. Piła, powiat pilski,

2. usługi wodne obejmujące:

2.1. odprowadzanie do urządzenia wodnego – zbiornika rozsączającego nr 1, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z połaci dachowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanych

przy  ul. Śniadeckich w m. Piła, gm. Piła, powiat pilski (działka o nr ewid. 43/38, obręb 0008 Piła, gm. Piła, powiat pilski),

2.2. odprowadzanie do urządzenia wodnego – zbiornika rozsączającego nr 2, wód opadowych i roztopowych pochodzących z połaci dachowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz powierzchni
utwardzonych, zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich w m. Piła, gm. Piła, powiat pilski (działka o nr ewid. 43/38, obręb 0008 Piła, gm. Piła, powiat pilski).

Metryka
  • data utworzenia strony: 17-01-2022 | 09:23
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2022 | 09:23