Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Menu / ZGŁOSZENIA BUDOWY/ POZWOLENIA / 2019 / Sieci

2024-04-16 15:13:56 - Artur Krzyżaniak

Aktualizacja akapitu

 • Treść:

  Zgłoszenia budowy sieci

  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  1. zgłoszenie z dnia 8.03.2019r. znak AB.6743.171.2019.XII
  wpisu na BIP dokonano 11.03.2019r.
  inwestor ENEA Operator sp.zo.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Strzeszyńska 58 Rejon Wałcz ul. Bydgoska 122  78-600 Wałcz
  zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 110/44, 118 oraz 113/11 dla zasilania domów jednordzinnych usytuowanych na działkach 113/31, 113/30,113/29, 113/28, 113/36 oraz 113/35 w m. Szydłowo oraz na działce 110/44, 118 i 113/11
  Dnia 25.03.2019r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

  2.zgłoszenie z dnia 23.04.2019r. znak AB.6743.320.2019.II
  wpisu na BIP  dokonano dnia 29.04.2019r.
  inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
  zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 07-1578 do stanowiska słupowego nr UJŚ/1574/1/8 na działkach 428/2, 428/9,428/12 w Nowej Wsi Ujskiej gm. Ujście.

  Dnia 08.05.2019r. wydano postanowienie usunięcia braków.
  Dnia 27.05.2019r. wydano sprzeciw przyjęcia zgłoszenia.

  3. zgłoszenie z dnia 29.04.2019r. znak AB.6743.336.2019.XIV
  wpisu na BIP dokonano2.05.2019r.
  inwestor ENEA ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
  zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 18 do projektowanej szafy jablowej SK 3 na dz. 86/4 na działkach1,2,3,6/1,72/3,126/2,126/15,132/2 i 240 w Kaczorach ul. Chodzieska do Morzewa.
  W dniu 16.05.2019r. wysłano postanowienie o uzupełnienie.
  W dniu 28.05.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  4. zgłoszenie z dnia 11.06.2019r. znak AB.6743.453.2019.III
  wpisu dokonano w dniu 18.06.2019r.
  inwestor ENEA Operator sp z.o.o. ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznan
  zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 07-1578 do stanowiska słupowego nr UJŚ/1574/1/8 na działkach nr 428/2 428/9 i 428/12 obręb 0018 Nowa Wieś Ujska
  W dniu 17.06.2019. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  5. zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. znak AB.6743.523.2019.III
  wpisu dokonano w dniu 12.07.2019r.
  inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Bydgoska 122 78-600 Wałcz
  zgloszenie - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach 60/16, 60/18, 60/20, 60/21, 60/22, 60/23, 60/27 w Szydłowie
  W dniu 5.08.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  6. zgłoszenie z dnia 26.08.2019r. znak AB.6743.654.2019.XIV
  wpisu dokonano na BIP w dniu 28.08.2019r.
  inwestor ENEA Opeartor Sp.z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Piła Al. Poznańska 34 64-920 Piła
  zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z przyłączem nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 96/2 przy ul. Ledyckiej 5 w Pile na działkach nr 82, 102/3, 107, 100/3, 99/3, 98/3, 97/3, 96/3, 96/2, 95/3 i 94/3 oraz 93 obręb 0029
  W dniu 13.09.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  7. zgłoszenie z dnia 26.08.2019r. znak AB.6743.655.2019r.XIV
  wpisu na BIP dokonano w dniu 28.08.2019r.
  inwestor ENEA Operator sp.z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Piła Al. Poznańska 34 64-920 Piła
  zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych usytuowanych na działkach nr 427, 428,429,430,431,432,433,434,435,418,419,420,421,422,423,424,425,408,409,410,411,412,413,414,415 oraz 416 w Pile przy ul. Wybickiego obręb 0015
  W dniu 13.09.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  8. zgłoszenie z dnia 29.08.2019r. znak AB.6743.672.2019.VI
  wpisu dokonano w dniu 05.09.2019r.
  inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Mostowa 4, 64-800 Chodzież
  zgloszenie - przebudowa sieci n.n. 0,4kV obw. nr 1 zasilanego ze stacji tr. nr 03-1660 oraz przyłączenie do sieci n.n. 0,4kV przepompowni ścieków PL-1 w m. Grabionna dz. nr 187, gm. Miasteczko Krajeńskie

  9. zgłoszenie z dnia 9.10.2019r. znak AB.6743.776.2019.III
  wpisu  na BIP dokonanow dniu 11.09.2019r.
  inwestor ENEA Opeartor Sp.z.o.o Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Piła Al. Poznańska 34
  zgłoszenie budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego w Jeziorkach gm. Kaczory na działkach 68/2, 64/7, 65/5, 67, 65/9, 66, 221 oraz 222
  W dniu 24.10.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  10. zgłoszenie z dnia 21.10.2019r. znak AB.6743.803.2019.XIV
  wpisna na BIP dokonano 23.10.2019r.
  inwestor ENEA OŚWIETLENIE sp.z.o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin
  zgłoszenie budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego poprzez montaż słupów oświetlenia drogowego wraz z linią kablową na działkach 240,1,132/2,705,706,126/3,126/15 w kaczorach odcinek ul. Chodzieska w kierunku Morzewa.

  W dniu 08 listopada 2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  11. zgłoszenie z dnia 30.10.2019 znak AB.6743.836.2019.XV
  wpisu dokonano na BIP 7.11.2019r.
  inwestor NETTO sp.z.o.o Motaniec 30 73-108 Kobylanka
  zgłoszenie: budowa instalacji w gruncie zasilających oświetlenie zewnętrzne wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych w Pile na działce nr 993/3

  W dniu 12.11.2019r. wysłano postanowienie o uzupełnienie braków do zgłoszenia.

  Dnia 13 grudnia 2019 r. wydano decyzję o sprzeciwie ze względu na nie uzupełnienie braków w terminie.

  12. zgłoszenie z dnia 18.11.2019r.znak AB.6743.871.2019.III
  wpisu na BIP dokonano 20.11.2019r.
  inwestor Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7  89-310 Łobżenica
  zgłoszenie: budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie parku miejskiego w Łobżenicy na dz. 603, 604, 606/3 i 606/5.
  W dniu 26.11.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  13. zgłoszenie z dnia 22 listopada 2019 r.znak AB.6743.879.2019.XV
  wpisu na BIP dokonano 27.11.2019r.
  inwestor Powiat Pilski, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
  zgłoszenie: Wykonanie zagospodarowania cześci działki położonej w Pile przy ul. Okrzei wraz z budową sieci elektoenergetycznej na działkach nr 279/8 i 279/9 (obręb 0018).

  Dnia 13 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

  14. zgłoszenie z dnia 22.11.2019 znak AB.6743.879.2019r.XV
  wpisu dokonano na BIP w dniu 23.03.2020r.
  inwestor Powiat Pilski Al. Niepodległości33/35 64-920 Piła
  zgłoszenie zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei wraz z budową sieci elektroenergetycznej na dz 279/8 i 279/9
  W dniu 13.12.2019r. zgłoszenie przyjęte bez uwag.

  b) wodociągowych,

  1.zgłoszenie z dnia 4.01.2019 r. znak AB.6743.8.2019.XIV
  wpisu na BIP dokonano w dniu 7.01.2019r.
  inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z.o.o. w Pile ul. Chopina 2
  zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej dn 160 w ulicy Kusocińskiego w Pile na dz. 67/125 i 390 obręb 15
  W dniu 23.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

   

  2.zgłoszenie z dnia 14.01.2019 r. znak AB.6743.20.2019.XII
  wpisu na BIP dokonano w dniu 16.01.2019r.
  inwestor: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Pwstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
  zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Akacjowa II na działce nr 701/16, 697/8, 690/3, 700, 696

  Dnia 21.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  3. zgloszenie z dnia 7.02.2019 r. znak: AB.6743.83.2019.VIII
  wpisu dokonano na BIP 14.02.2019r.
  inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile ul. Chopina 2
  zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pile ul. Błotna dz 336, 337 127/2
  Dnia 11.02.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  4. zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. znak AB.6743.525.2019.VI
  wpisu dokonano na BIP 12.07.2019r.
  inwestor Gmina Wysoka Pl. Powst. Wlkp. 20/21  89-320 Wysoka
  zgłoszenie- budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na działkach 74 Czajcze, 730 Sedziniec

  Dnia 05.08.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  5. zgłoszenie z dnia 9.10.2019r. znak AB.6743.772.2019.III
  wpisu dokonano na BIP 9.10.2019r.
  inwestor MWiK Piła ul. Wałecka 20
  zgłoszenie sieć wodociagowa Dz110x6.6 w ulicy Wałeckiej w Pile dz. 1 obręb 0004
  Dnia 23.11.2019r. przyjęto zgłoszenie i wydano zaświadczenie.

  6. zgłoszenie z dnia 8.11.2019r. znak AB.6743.854.2019.III
  wpisu na BIP dokonano 13.11.2019r.
  inwestor PWiK w Wyrzysku ul. Podgórna 1A Wyrzysk
  zgłoszenie sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dla al. Rydzyńskich w Wyrzysku na działkach 1214/3, 421/4, 426/3, 430, 437/1, 442/1, 442/3.
  W dniu 26.11.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  c) kanalizacyjnych,

  1. zgłoszenie z dnia 10.01.2019 r. znak AB.6743.17.2019.XIV
  wpisu dokonano na BIP 13.02.2019r.
  inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk
  zgłoszenie: rozbudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w Wyrzysku na działkach nr 840,855,972/1
  Po przejrzeniu dokumentacji zgłoszenia wysłano postanowienie z dnia 23.01.2019 o uzupełnienie braków, gdyz inwestycja kwalifikuje sie na zgłoszenie BIP.

  W dniu 22.02.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  2. zgłoszenie z dnia 01.04.2019 r. znak AB.6743.261.2019.XII
  wpisu dokonano na BIP 04.04.2019r.
  inwestor Gmina Białośliwie ul. Kordeckiego 1, 89-340 Białosliwie
  zgłoszenie: budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Kościuszki w Białośliwiu na działkach nr 1101, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1153/1

  W dniu 10.04.2019 wudano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  3. zgłoszenie z dnia 25.03.2019r. znak AB.6743.220.2019.XII
  wpisu dokonano dnia 11.04.2019r.
  inwestor Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie
  zgłoszenie budowa przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej oraz dwóch pompowni przydomowych ścieków wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej oraz instalacjami elektrycznymi w m. Arentowo dz. 20, 21/1 i 36/2 obręb Arentowo
  W dniu 10.04.2019 wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

  4. zgłoszenie z dnia 17.04.2019 r. znak AB.6743.307.2019.XII
  wpisu dokonano na BIP w dniu 18.04.2019r.
  inwestor MWiK Chopina 2 64-920 Piła
  zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej dn250 w rejonie alie Poznańskiej w Pile na działkach 317,432/2 i 443/1 obręb 0026
  Dnia 25 .04.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  5. zgłoszenie z dnia 26.04.2019 r. znak AB.6743.329.2019.XIV
  wpisu na BIP dokonano 29.04.2019r.
  inwestor MWIK Chopina 2  64-920 Piła
  zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kamienna w Pile na działkach 15/16, 14, 13/11, 13/14 obręb 0001

  W dniu 15 maja 2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  6. zgłoszenie z dnia 26.04.2019r. znak AB.6743.330.2019.XIV
  wpisu na BIP dokonano 29.04.2019r.
  inwestor MWIK Chopina 2  64-920 Piła
  zgłoszenie sieć wodociągowa ul. Kamienna  w Pile na działkach 149, 6/1 obręb 0001

  W dniu 15 maja 2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  7. zgłoszenie z dnia 14.11.2019r. znak AB.6743.862.2019.III
  wpisu dokonano na BIP 15.11.2019r.
  inwestor MWiK sp.z.o.o ul. Chopina 2 Piła
  zgłoszenie sieć kanalizacji sanitarnej ul. Miła w Pile na dz. 190/2 obręb 0005
  W dniu 26.11.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.


  d) cieplnych,

  1. zgłoszenie z dnia 18.02.2019 r. znak AB.6743.104.2019.VI
  wpisu na BIP dokonano w dniu 19.02.2019r.
  inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
  zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Promiennej na działce nr 117/9 - Równej na działce nr 117/10 w Pile

  Dnia 06.03.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  2. zgłoszenie z dnia 05.04.2019 r. znak AB.6743.280.2019.VI
  wpisu na BIP dokonano w dniu 08.04.2019r.
  inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
  zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment A przy ul. Szkolnej na działce nr 633 w Pile

  Dnia 24.04.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
  3. zgłoszenie z dnia 5.07.2019r. znak AB.6743.512.2019.III
  wpisu dokonano w dniu 9.07.2019r.
  inwestor PSG Spz.o.o. ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
  zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Wysokiej przy ul. Dębowa-Strzelecka dz. 75, 879/28 i 600/9
  W dniu 2.08.2019 wydano zaswiadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  4. zgłoszenie z dnia 18.07.2019 znak AB.6743.567.2019.III
  wpisu na BIP dokonano 23.07.2019
  inwestor PSG Poznań ul. Za Groblą 8
  zgłoszenie budowa gazociagu s/c dn 63 PE 100 na działkach 44/2, 43/17, 106/7 i 106/13
  W dniu 7.08.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  5. zgłoszenie z dnia 2.08.2019 znak AB.6743.608.2019.XIV
  wpisu dokonano na BIP 2.08.2019r.
  inwestor PSG Oddział gazowniczy Poznań ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
  zgłoszenie budowa gazociągu s/c dn 63 PE 100 w Pile ul. Granitowa i Smolewo na dz. 13/14 i 13/157
  W dniu 22.08.2019 r, wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  6. zgłoszenie z dnia 07.08.2019 znak AB.6743.627.2019.XIII
  wpisu dokonano na BIP 08.08.2019r.
  inwestor PSG Oddział Zakład Gazowniczy Poznań ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
  zgłoszenie budowa gazociągu s/c dn 63 PE 100 w m. Dziembowo, gm. Kaczory na dz. 430/1
  W dniu 23.08.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  7. zgłoszenie z dnia 16.08.2019 r. znak AB.6743.643.2019.II
  wpisu na BIP dokonano w dniu 20.08.2019r.
  inwestor MEC ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
  zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Wybickiego na działkach nr 445, 444, 442, 443, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 w miejscowości Piła
  W dniu 27.08.2019r. wydano postanowienie usunięcia braków.
  W dniu 25.09.2019r. wydano zaświadczenie o przyjeciu zgłoszenia.

  8. zgłoszenie z dnia 16.08.2019 r. znak AB.6743.640.2019.II
  wpisu na BIP dokonano w dniu 20.08.2019r.
  inwestor MEC ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
  zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Królewskiej 6A - 6E w Pile na działkach nr 618, 615, 208/3, 208/4, 566, 565, 198 obręb 0007 oraz działki nr 121, 177, 181 obręb 0005

  W dniu 27.08.2019r. wydano postanowienie usunięcia braków.
  W dniu 17.09.2019r. wydano zaświadczenie o przyjeciu zgłoszenia.


  9. zgłoszenie z dnia 5.11.2019r. znak AB.6743.852.2019.III
  wpisu dokonano na BIP w dniu 8.11.2019r.
  inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
  zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Kusocińskiego 26-28 w Pile na działce nr 72/14, 72/16, 390, 391/3, 395 obręb 0015

  Dnia 21.11.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  10. zgłoszenie z dnia 14.11.2019 r. znak AB.6743.858.2019.IV
  wpisu dokonano na BIP dnia 14.11.2019r.
  inwestor PSG Oddział Gazowniczy w Poznaniu Za Groblą 8  61-860 Poznań
  zgłoszenie budowa gazociągu s/c dn 63PE 100 w Wyrzysku ul. Parkowa na działkach 407, 532/2

  W dniu 04.12.2019r. wydano postanowienie usunięcia braków.

  W dniu 07.01.2020 r. wydano decyzję sprzeciwu do zgłoszenia.

  11. zgłoszenie z dnia 28 listopada 2019 r.  znak AB.6743.893.2019.IV
  wpisu dokonano na BIP dnia 28 listopada 2019 r.
  inwestor PSG Oddział Gazowniczy w Poznaniu Za Groblą 8  61-860 Poznań
  zgłoszenie budowa gazociągu s/c na działkach nr 608/4, 603/4, 609/56, 64/33 położonych w Szydłowie, gm. Szydłowo

  W dniu 20 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie.

  12. zgłoszenie z dnia 05 grudnia 2019 r. znak AB.6743.905.2019.IV
  wpisu dokonano na BIP dnia 06 grudnia 2019 r.
  inwestor PSG Oddział Gazowniczy w Poznaniu Za Groblą 8  61-860 Poznań
  zgłoszenie budowa gazociągu s/c na działkach nr 14, 13/157, 15/26, 152, 162  położonych w Pile przy ul. Marmurowej, Ametystowa, Malachitwa, Diamentowa, Bazaltowa

  W dniu 28 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie.

  13. zgłoszenie z dnia 10 grudnia 2019 r.  znak AB.6743.915.2019.IV
  wpisu dokonano na BIP dnia 11 grudnia 2019 r.
  inwestor PSG Oddział Gazowniczy w Poznaniu Za Groblą 8  61-860 Poznań
  zgłoszenie budowa gazociągu s/c na działkach nr 388/17, 387/13, 388/4, 387/4 położonych w Szydłowie, gm. Szydłowo.

  W dniu 20 grudnia 2019  r. wydano postanowienie usunięcia braków.

  Dnia 30.01.2020 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

   

  e) telekomunikacyjnych;

 • data utworzenia strony: 22-01-2021 | 10:03