Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Menu / ZGŁOSZENIA BUDOWY/ POZWOLENIA / 2018 / Sieci

2024-04-16 15:15:50 - Artur Krzyżaniak

Aktualizacja akapitu

 • Treść:

  Zgłoszenia budowy sieci

  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

  1. zgłoszenie z dnia 8.06.2018r. znak AB.6743.490.2018.XIV                                                                                                                                                                                                wpisu na BIP dokonano 12.06.2018r.                                                                                                                                                                                                                             inwestor ENEA Operator Sp.z.o.o Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji  Piła Al. Poznańska 34                                                                                                             zgłoszenie budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SK6 szt. 2 oraz złączami kablowo-pomiarowymi typu ZK1x-1P szt. 34, dla zasilania domków jednorodzinnych szt. 34 usytuowanych na dz. nr 514/6, 514/7, 514/11, 514/12, 514/13, 514/14, 514/15, 514/17, 514/18, 514/19, 514/20, 514/22, 514/23, 514/24, 514/25, 514/26, 514/27, 514/28, 514/29, 514/34, 514/35, 514/36, 514/37, 514/38, 514/40, 514/41, 514/42, 514/43, 514/44, 514/45, 514/46, 514/47, 514/48 oraz 514/16 na działkach nr ewid. 515, 314, 380, 514/30, 514/39, 514/49, 514/21 i 514/7 obręb 0069 Zawada
  W dniu 22.06.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.                                                                                                                                                                                          

   
  2. zgłoszenie z dnia 06.09.2018.r. znak AB.6743.742.2018.VI
  wpisu dokonano 10.09.2018r.
  inwestor Gmina Białośliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
  zgłoszenie budowy oświetlenie na dz. 41/3 w Tomaszewie
  W dniu 10.09.2018 r. wysłano postanowienie. Dnia 19.09.2018r. Inwestor uzupełnił braki.
  W dniu 02.10.2018r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

   

  b) wodociągowych,

  1. zgłoszenie z dnia 30.01.2018 r. znak AB.6743.51.2018.III
  wpisu dokonano 1.02.2018 r.
  inwestor MWiK ul. Chopina 2 64-920 Piła
  zgłoszenie wykonania sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej i Sokolej w Pile na dz. 504, 33 i 34

  W dniu 13.02.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

   
  2. zgłoszenie z dnia 25.05.2018.r. znak AB.6743.437.2018.XIV
  wpisu dokonano 28.05.2018r.
  inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp.z.o.o ul. Podgórna 1A 89-300 Wyrzysk
  zgłoszenie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Alei Rydzyńskich w Wyrzysku na działkach. 1214/3,421/4,426/3,430,437/1,442/1,442/3
  W dniu 7.06.2018 r. wysłano postanowienie  o uzupełnienie brakujących dokumentów.
  W dniu 2.07.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
   
   
  3. zgłoszenie z dnia 25.05.2018r. znak AB.6743.438.2018.III
  wpisu na BIP dokonano 28.05.2018r.
  inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o. ul. Podgórna 1A 89-300 Wyrzysk
  zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Wyrzysku na działkach: 236,237/11,1304,1297,1290,1296/3,1291,66
  W dniu 7.06.2018 r. wysłano postanowienie  o uzupełnienie brakujących dokumentów.
  W dniu 2.07.2018 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

   4. zgłoszenie z dnia 12.09.2018 r. znak AB.6743.766.2018.XIV
  wpisu na BIP dokonano 19.09.2018r.
  inwestor Adam Śnieżko
  zgłoszenie: sieć wodociagowa i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 218,219,220,221,222,223,224,225,41/23 i 43 Piła Żeleńskiego
  W dniu 1.10.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

  5. zgłoszenie z dnia 20.11.2018r. znak AB.6743.900.2018.XI
  wpisu na BIP dokonano 23.11.2018r.
  inwestor Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.
  zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wałeckiej i Okrężnej w Pile na działkach nr 297, 170/6, 293, 289, 180, 234
  W dniu 7.12.2018 r. wysłano postanowienie  o uzupełnienie brakujących dokumentów.
  Dnia 21.12.2018r. Inwestor uzuepłnił braki.
  Dnia 07.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.


  c) kanalizacyjnych,

  1. zgłoszenie z dnia 14.06.2018 r, znak AB.6743.518.2018.III
  wpisu na BIP dokonano w dniu 15.06.2018r.
  inwestor: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29  89-300 Wyrzysk
  zgłoszenie: przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku wraz z robotami drogowymi, budową kanalizacji sanitarnej. budową nowego oświetlenia i przebudową urządzeń elektrycznych na działkach 407,408,580 i 392
   W dniu 25.07.2018 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
   
  2. zgłoszenie z dnia 04.09.2018 r, znak AB.6743.752.2018.XI
  wpisu na BIP dokonano w dniu 12.09.2018r.
  inwestor: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29  89-300 Wyrzysk
  zgłoszenie: budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Kasztanowa w Osieku nad Notecią, gm. Wyrzysk z odprowadzeniem ścieków do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej na dz. nr 201/41, 202/37, 202/73
   W dniu 24.09.2018 wydano postanowienie usunięcia braków.
  Dnia 05.10.2018r. Inwestor uzupełnił braki.
  Dnia 24.10.2018r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
   
  3. zgłoszenie z dnia 11.10.2018 r, znak AB.6743.817.2018.III
  wpisu na BIP dokonano w dniu 12.10.2018r.
  inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji ul. Podgórna 1A  89-300 Wyrzysk
  zgłoszenie: budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla domów jednorodzinnych w Wyrzysku ul. Akacjowa na dz. nr 146/10,1296/1,1290,1296/2
  W dniu 23.10.2018 przyjęto zgłoszenie bez uwag.
   

  4. Zgłoszenie z dnia 16.10.2018r. znak AB.6743.834.2018.XIV
  Wpisu na BIP dokonano 17.10.2018r.
  Inwestor Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ul. Chopina 2 64-920 Piła
  Zgłoszenie: Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej ul. Młodych w Pile na działkach nr 337/16, 337/5, 391, 335/4, 335/5, 392, 395 obręb 0018
  W dniu 6.11.2018 r. przyjeto zgłoszenie i wydano zaswiadczenie.

   

  d) cieplnych,


  e) telekomunikacyjnych;

   

 • data utworzenia strony: 22-01-2021 | 10:03