Wyszukiwarka Mobilna

Menu

III sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 20 grudnia 2018 roku:

 • Uchwała nr III.18.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.19.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.20.2018 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.21.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.23.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu pilskiego.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.24.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie wystąpienia przez Powiat Pilski ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.25.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Pilskiego.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.26.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi Staroście Pilskiemu.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.27.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Pile.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.28.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr III.29.2018 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2019.
  Wyniki głosowania

   
 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:16
 • data ostatniej modyfikacji: 28-12-2018 | 09:30