Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXXVI sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 21 wrzesień 2017

 

Porządek XXXVI sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 31 sierpnia 2017 r., godz. 15:00

 

1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum.

 

2. Przyjęcie protokołów:
- XXXIV sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 29 czerwca 2017 r.,
- XXXV sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 4 sierpnia 2017 r.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia prac zmierzających do opracowania programu polityki zdrowotnej mającego na celu wsparcie leczenia niepłodności mieszkańców Powiatu Pilskiego.


5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pile.


6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony.

  • Projekt uchwały
    Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992).


7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.


8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe.


9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

  • Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.


11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady


/-/ Kazimierz Wasiak


  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 22-10-2020 | 10:45