Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 03 listopad 2017

 

Porządek XXXVIII sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 26 października 2017 r., godz. 15:00

 

Sesja wyjazdowa
Sala wiejska w Brzostowie (gm. Miasteczko Krajeńskie)

 

1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum.

 

2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 28 września 2017 r.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o wynikach ostatniej sesji egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pilskiego za rok szkolny 2016/2017.

6. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Pilskim w roku 2016.

7. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.


9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2017-2019.


10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.


11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


12. Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Pilskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.

13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile o wynikach przeprowadzonej analiz oświadczeń majątkowych radnych.

14. Informacja Starosty Pilskiego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

15. Informacja Urzędu Skarbowego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady


/-/ Kazimierz Wasiak

  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 22-10-2020 | 10:45