Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XVI sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 23 styczeń 2020

Porządek XVI sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 19 grudnia 2019 r., godz. 17.00
Sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile, ul. Okrzei 9

 

1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum.

2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

załącznik nr 7 do projektu uchwały

załącznik nr 8 do projektu uchwały

załącznik nr 9 do projektu uchwały

załącznik nr 10 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

załącznik nr 7 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały


6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

projekt uchwały

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

projekt uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

projekt uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

projekt uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

projekt uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2020.

projekt uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile na rok 2020.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały

14. Wolne głosy.

15. Zakończenie obrad.


        Przewodniczący Rady

        /-/ Kazimierz Wasiak

  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06