Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XVII sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 23 styczeń 2020

Porządek XVII sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 30 stycznia 2020 r., godz. 17.00

Sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile, ul. Okrzei 9

 

1.    Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji,

- stwierdzenie quorum.

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja dotycząca zbytych i oddanych w dzierżawę aktywów trwałych w 2019 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica sporządzona na podstawie § 8 uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2019 rok.

projekt uchwały (pdf, 49 Kb)

załącznik do projektu uchwały (pdf, 165 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

projekt uchwały (pdf, 60 Kb)

załącznik do projektu uchwały (pdf, 233 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.   

projekt uchwały (pdf, 83 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile.

projekt uchwały (pdf, 103 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kijaszkowie.

projekt uchwały (pdf, 89 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

projekt uchwały  (pdf, 982 Kb)  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały (pdf, 546 Kb)

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile z realizacji planu kontroli za rok 2019.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile za 2019 r.
 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Pile za 2019 r.:
 • Budżetu i Infrastruktury,
 • Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,
 • Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040.

projekt uchwały (pdf, 424 Kb)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 3 Mb)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 161 Kb)

objaśnienia do projektu uchwały (pdf, 437 Kb)

autopoprawka do projektu uchwały (pdf, 303 KB)

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

projekt uchwały (pdf, 1,60 Mb)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 20 Kb)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 53 Kb)

załącznik nr 3 do projektu uchwały (pdf, 18 Kb)

załącznik nr 4 do projektu uchwały (pdf, 267 Kb)

załącznik nr 5 do projektu uchwały (pdf, 21 Kb)

autopoprawka do projektu uchwały (pdf, 360 KB)

 1. Informacja Urzędu Skarbowego w Pile o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 2. Wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad.    

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                              /-/ Kazimierz Wasiak

 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06