Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXII nadzwyczajnej sesji w dniu 24 czerwca 2020 r.

Data publikacji informacji: 05 sierpień 2020

Porządek XXII nadzwyczajnej sesji

Rady Powiatu w Pile

(zwołanej na podstawie art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym)

w dniu 24 czerwca 2020 r., godz. 8:00

zdalny tryb obradowania – korespondencyjnie

 

     1. Sprawy regulaminowe.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji

           projekt uchwały

           załącznik do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2019

           projekt uchwały

 załącznik do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2019

           projekt uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

          projekt uchwały

          załącznik do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. „Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020 – 2021”

          projekt uchwały

          załącznik do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Białośliwie

           projekt uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI.84.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020

           projekt uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII.388.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

           projekt uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

           projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kijaszkowie

           projekt uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych, Szkoły Policealnej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych oraz rozwiązania Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile

           projekt uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Pile oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

           projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 5 w Pile oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

           projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Pile oraz włączenia jej do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

           projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Wyrzysku oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

           projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 6 w Pile oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile

           projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040.

  projekt uchwały

          załącznik nr 1 do projektu uchwały

          załącznik nr 2 do projektu uchwały

 objaśnienia do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

 projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

 

 1. Zakończenie obrad.  

 

 

 

Transmisja sesji z Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile przy ul. Okrzei 9.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 11:50