Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek LVI sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 24 listopada 2022 r., godz. 08:00

Data publikacji informacji: 05 grudzień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek LVI sesji Rady Powiatu w 8:00

korespondencyjnie (w zdalnym trybie obradowania).

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. otwarcie sesji.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

           projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

            projekt uchwały

            załącznik nr 1 do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

            projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

           projekt uchwały

           załącznik  do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

          projekt uchwały

          załącznik nr 1 do projektu uchwały

          załącznik nr 2 do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

         projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi bez rozpoznania.

          projekt uchwały

 1.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV.409.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Pile.

          projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego  na lata 2022-2040.

          projekt uchwały

          załącznik nr 1 do projektu uchwały

          załącznik nr 2 do projektu uchwały

          objaśnienia

 1. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

          projekt uchwały

          załącznik nr 1 do projektu uchwały

          załącznik nr 2 do projektu uchwały

          załącznik nr 3 do projektu uchwały

          załącznik nr 4 do projektu uchwały

           załącznik nr 5 do projektu uchwały

           załącznik nr 6 do projektu uchwały

           załącznik nr 7 do projektu uchwały   

 1. Informacja na temat analizy  oświadczeń majątkowych.

          a) Urzędu Skarbowego w Krakowie – Stare Miasto,

          b) Urzędu Skarbowego w Wałczu,

          c) Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.

 1. Wolne głosy.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

 

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 23.11.2022 roku.

Transmisja sesji z sali 214 Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Metryka
 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 11:50