Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek LVIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 22 grudnia 2022 o godz. 12:00

Data publikacji informacji: 18 styczeń 2023

Porządek LVIII sesji Rady Powiatu w Pile  w dniu 22 grudnia 2022 o godz. 12:00

Sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury ISKRA w Pile, ul. Okrzei 9 

1.Sprawy regulaminowe.

  • otwarcie sesji

2.Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 – 2040 (materiał przesłany w dniu 15 listopada 2022 r.)          

            projekt uchwały

załącznik nr 1  do projektu uchwały
załącznik nr 2  do projektu uchwały
objaśnienia projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (materiał przesłany w dniu 15 listopada 2022 r.)

projekt uchwały
załącznik nr 1  do projektu uchwały
załącznik nr 2  do projektu uchwały
załącznik nr 3  do projektu uchwały
załącznik nr 4  do projektu uchwały
załącznik nr 5  do projektu uchwały
załącznik nr 6  do projektu uchwały
załącznik nr 7  do projektu uchwały
załącznik nr 8  do projektu uchwały
załącznik nr 9  do projektu uchwały
załącznik nr 10  do projektu uchwały
załącznik nr 11  do projektu uchwały
autopoprawka do projektu uchwały

 

5.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2022 – 2040

projekt uchwały
objaśnienia projektu uchwały
załącznik nr 1  do projektu uchwały
załącznik nr 2  do projektu uchwały

 

6.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

            projekt uchwały

załącznik nr 1  do projektu uchwały
załącznik nr 2  do projektu uchwały
załącznik nr 3  do projektu uchwały
załącznik nr 4  do projektu uchwały
załącznik nr 5  do projektu uchwały
załącznik nr 6  do projektu uchwały
załącznik nr 7  do projektu uchwały
załącznik nr 8  do projektu uchwały
załącznik nr 9  do projektu uchwały

 

7..Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

              projekt uchwały

             załącznik nr 1 do projektu uchwały

             załącznik nr 2 do projektu uchwały

 

 

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pilskiego w 2023 roku        

            projekt uchwały

 

9.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

             projekt uchwały

10.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łobżenica prowadzenia zadania publicznego

             projekt uchwały

11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wyrzysk prowadzenia zadania publicznego

             projekt uchwały

12.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr LV.409.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Pile        

      projekt uchwały

13.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu

w Pile

      projekt uchwały

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2023

      projekt uchwały

      załącznik nr 1  do projektu uchwały

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile

      projekt uchwały

załącznik nr 1  do projektu uchwały
załącznik nr 2  do projektu uchwały
załącznik nr 3  do projektu uchwały

 

16.Wolne głosy.

17.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

 

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Metryka
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 20-09-2023 | 12:30