Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek LIX sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 26 stycznia 2023r.

Data publikacji informacji: 08 luty 2023

Porządek LIX sesji Rady Powiatu w 8:00

korespondencyjnie (w zdalnym trybie obradowania).

1.Sprawy regulaminowe.

  • Otwarcie sesji.

2.Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym

3.Informacja dotycząca zbytych i oddanych w dzierżawę aktywów trwałych w 2022 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica sporządzona na podstawie § 8 uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2022 rok.

  projekt uchwały (pdf, 339 Kb)

  załącznik do projektu uchwały (pdf, 732 Kb)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

  projekt uchwały (pdf, 406 Kb)

  załącznik do projektu uchwały (pdf, 1,59 Kb)

6.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 – 2040.

  projekt uchwały (pdf, 378 Kb)

  załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 2,80 Mb)

  załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 1 Mb)

  objaśnienia do projektu uchwały (pdf, 1,60 Mb)

7.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

  projekt uchwały (pdf, 1,72 Mb)

  załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 543 Kb)

  załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 3,5 Mb)

  załącznik nr 3 do projektu uchwały (pdf, 184 Kb)

  załącznik nr 4 do projektu uchwały (pdf, 451 Kb)

  załącznik nr 5 do projektu uchwały (pdf, 188 Kb)

  załącznik nr 6 do projektu uchwały (pdf, 393 Kb)

  załącznik nr 7 do projektu uchwały (pdf, 201 Kb)

  załącznik nr 8 do projektu uchwały (pdf, 1,15 Mb)

  załącznik nr 9 do projektu uchwały (pdf, 365 Kb)

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile z realizacji planu kontroli za rok 2022.

9.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu za rok 2022.

10.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu za rok 2022:

  • Budżetu i Infrastruktury
  • Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
  • Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

11.Wolne głosy.

12.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 25.01.2023 roku.

Transmisja sesji z sali 214 Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Metryka
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 11:50