Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek LXII sesji w dniu 30 marca 2023 r.

Data publikacji informacji: 19 kwiecień 2023

Porządek LXII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 30 marca 2023r., godz. 08:00

korespondencyjnie (w zdalnym trybie obradowania)

 

1. Sprawy regulaminowe.

  • otwarcie sesji.

2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pilskiego za 2022 rok.

4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Wysoka.

projekt uchwały (pdf, 340 Kb) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

projekt uchwały (pdf, 3509 Kb) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały (pdf, 483 Kb) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

projekt uchwały (pdf, 3823 Kb) 

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 – 2040.

projekt uchwały (pdf, 2392 Kb) 

załącznik 1 do projektu uchwały (pdf, 1196 Kb) 

załącznik 2 do projektu uchwały (pdf, 7788 Kb) 

objaśnienia do projektu uchwały (pdf, 340 Kb) 

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

projekt uchwały (pdf, 433 Kb)

załącznik 1 do projektu uchwały

załącznik 2 do projektu uchwały (pdf, 340 Kb) 

załącznik 3 do projektu uchwały (pdf, 206 Kb) 

załącznik 4 do projektu uchwały (pdf, 170Kb) 

załącznik 5 do projektu uchwały (pdf, 523 Kb) 

załącznik 6 do projektu uchwały (pdf, 193 Kb) 

załącznik 7 do projektu uchwały (pdf, 213 Kb) 

załącznik 8 do projektu uchwały (pdf, 323 Kb) 

załącznik 9 do projektu uchwały (pdf, 140 Kb) 

załącznik 10 do projektu uchwały (pdf, 1053 Kb) 

załącznik 11 do projektu uchwały (pdf, 107 Kb) 

12.   Apel Rady Powiatu w Pile w sprawie postulatów właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz gospodarstw rolnych powiatu pilskiego.

13.Wolne głosy.

14.Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 29.03.2023 roku.

Transmisja sesji z sali 214 Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Metryka
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 11:50