Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei

21 listopad 2019

Ogłoszenie o zamówieniu            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3- Dokument składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert)

Załącznik nr 4 - Dokument składany na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 09 grudnia 2019 r. o godz. 10:30

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • data utworzenia strony: 18-12-2015 | 09:33
  • data ostatniej modyfikacji: 19-02-2020 | 11:25