Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych

05 grudzień 2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych dla usług społecznych, dla których wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu       

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiania ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja postępowania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedzi na zapytania - 11-12-2019 r.

Zmieniony Załącznik nr 1

Zmieniony Załącznik nr 3

Zmieniony załącznik nr 4

Odpowiedzi na zapytania - 12-12-2019 r.

Zmieniony Załącznik nr 3

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 10:30

Zmiana treści specyfikacji postępowania

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 14:15

  • data utworzenia strony: 18-12-2015 | 09:33
  • data ostatniej modyfikacji: 27-02-2020 | 15:30