Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Dostawa sprzętu i oprogramowania

10 styczeń 2020

Ogłoszenie o zamówieniu                                   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.1.

Załącznik nr 2.2.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4.1.

Załącznik nr 4.2.

Załącznik nr 4.3.

Załącznik nr 4.4.

Załącznik nr 5.1.

Załącznik nr 5.2.

Załącznik nr 5.3.

Załącznik nr 5.4.

Załącznik nr 6 - Dokument składany na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 7 - Dokument składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert)

Załącznik nr 8.1.

Załącznik nr 8.2.

 

Odpowiedzi na zapytania

Załącznik Nr 4.1. - nowe brzmienie

Wyniki testów

 

Zmiana treści SIWZ

Zmieniony Załącznik nr 4.1.

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 22 stycznia 2020 r. o godz. 10:30

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

  • data utworzenia strony: 18-12-2015 | 09:33
  • data ostatniej modyfikacji: 27-02-2020 | 15:30