Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2012

Data publikacji informacji: 05 styczeń 2012

 
Zarządzenie Nr 39.2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39.2012

 

Zarządzenie Nr 38.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pile

 

Zarządzenie Nr 37.2012 z dnia 7 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37.2012

uchylono Zarządzeniem Nr 7.2013

 

Zarządzenie Nr 36.2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw.

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36.2012

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36.2012

załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36.2012

 

Zarządzenie Nr 35.2012 z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pile przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.

 

Zarządzenie Nr 34.2012 z dnia 22 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 35.2014

 

Zarządzenie Nr 33.2012 z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

uchylono Zarządzeniem Nr 26.2013

 

Zarządzenie Nr 32.2012 z dnia 5 października 2012 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik do zarządzenia Nr 32.2012

 

Zarządzenie Nr 31.2012 z dnia 1 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych  w Starostwie Powiatowym w Pile.
załącznik do zarządzenia Nr 31.2012
załącznik do Instrukcji

uchylono Zarządzeniem Nr 30.2014

 

Zarządzenie Nr 30.2012 z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie określenia kryteriów wyboru nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

 

Zarządzenie Nr 29.2012 z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Aleksandry Wiedery.

 

Zarządzenie Nr 28.2012 z dnia 10 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 31.2013

 

Zarządzenie Nr 27.2012  z dnia 4 września 2012  r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 26.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie Nr 25.2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.
załącznik do zarządzenia Nr 25.2012 

uchylono Zarządzeniem Nr 28.2013

Zarządzenie Nr 24.2012 z dnia 25 lipca 2012 r. 

w sprawie uchylenia upoważnień udzielonych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Pile do załatwiania spraw w imieniu Starosty Pilskiego.

Zarządzenie Nr 23.2012 z dnia 20 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 22.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22.2012

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22.2012

uchylono Zarządzeniem Nr 7.2013

 
Zarządzenie Nr 21.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21.2012

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21.2012 

Zarządzenie Nr 20.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie podpisywania poleceń wyjazdów służbowych (delegacji) oraz ustalenie wysokości stawki za 1 kilometr w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie Nr 19.2012 z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

załącznik do zarządzenia Nr 19.2012

uchylono Zarządzeniem Nr 6.2014

 

Zarządzenie Nr 18.2012 z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pana Cezarego Jasińskiego.

 

Zarządzenie Nr 17.2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw sprzedaży laptopów zbędnych Starostwu Powiatowemu w Pile 

 

Zarządzenie Nr 16.2012 z dnia 11 maja 2012 r.
w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Zarządzenie Nr 15.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze. 

 

Zarządzenie Nr 14.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

załączniki do zarządzenia stanowią dokument wewnętrzny, tylko dla pracowników upoważnionych.

 

Zarządzenie Nr 13.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia.

 

Zarządzenie Nr 12.2012 z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

 

Zarządzenie Nr 11.2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą »zastrzeżone« oraz warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Pile.

Załącznik do zarządzenia nie stanowi informacji publicznej

 

Zarządzenie Nr 10.2012  z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

załącznik do zarządzenia Nr 10.2012

 

Zarządzenie Nr 9.2012  z dnia 23 lutego 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.
  

Zarządzenie Nr 8.2012 z dnia 9 lutego 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik do zarządzenia Nr 8.2012 

uchylono Zarządzeniem Nr 22.2012


Zarządzenie Nr 7.2012 z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia procedury kontroli gospodarki finansowej w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie Nr 6.2012 z dnia 3 lutego 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 22.2012

 

Zarządzenie Nr 5.2012 z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad  odpłatności za udostępnienie lub przekształcenie informacji publicznej oraz odpłatności za wydanie wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5.2012

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5.2012

uchylono Zarządzeniem Nr 13.2012

 

Zarządzenie Nr 4.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik do zarządzenia Nr 4.2012 - Instrukcja

załączniki do Instrukcji

zmieniono Zarządzeniem Nr 30.2014
 

Zarządzenie Nr 3.2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stsosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 35.2014


Zarządzenie Nr 2.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie stsosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 35.2014

 

Zarządzenie Nr 1.2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Doroty Meller.

  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2020 | 14:28