Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2013

Data publikacji informacji: 07 styczeń 2013

 

Zarządzenie nr 31.2013  Starosty Pilskiego z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile

 

Zarządzenie Nr 30.2013  Starosty Pilskiego z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

  

Zarządzenie nr 29.2013  Starosty Pilskiego z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych

 

Zarządzenie Nr 28.2013 z dnia 4 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile

 

Zarządzenie Nr 27.2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Zarządzenie Nr 26.2013 z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

Zarządzenie Nr 25.2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Pile dnia wolnego za odpracowaniem oraz ustalenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2013 r.

 

Zarządzenie Nr 24.2013 z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Zarządzenie Nr 23.2013 z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie uchylenia upoważnienia udzielonego pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile do załatwiania spraw w imieniu Starosty Pilskiego

  

Zarządzenie Nr 22.2013 z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizacją projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”

załącznik do zarządzenia 22.2013

 

Zarządzenie Nr 21.2013 z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”

 

Zarządzenie Nr 20.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Pilskiego

 

Zarządzenie Nr 19.2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile

uchylono Zarządzeniem Nr 6.2014

 

Zarządzenie Nr 18.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze

 

Zarządzenie Nr 17.2013 z dnia 3 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17.2013

uchylono Zarządzeniem Nr 29.2013

 

Zarządzenie Nr 16.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze

 

Zarządzenie Nr 15.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile

zm. Zarządzeniem Nr 1.2015

zmieniono Zarządzeniem Nr 3.2016

  

Zarządzenie Nr 14.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Szarzyńskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

  

Zarządzenie nr 13.2013 z dnia 21 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile

uchylono Zarządzeniem Nr 31.2013

 

Zarządzenie nr 12.2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie pilskim

  

Zarządzenie nr 11.2013 z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pile
  

Zarządzenie nr 10.2013 z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie wyznaczenia pracownika do pełnienia obowiązków kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz pracownika zastępującego w przypadku jego czasowej nieobecności

  

Zarządzenie nr 9.2013 z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pile

 

Zarządznie Nr 8.2013 z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile

uchylono Zarządzeniem Nr 6.2014

 

Zarządzenie Nr 7.2013 z dnia 7 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7.2013

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7.2013

zmieniono Zarządzeniem Nr 3.2016

 

Zarządzenie Nr 6.2013 z dnia 6 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalny

 

Zarządzenie Nr 5.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia procedur windykacji należności pieniężnych Skarbu Państwa oraz należności Powiatu Pilskiego w Starostwie Powiatowym w Pile.

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5.2013

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5.2013

 

Zarządzenie Nr 4.2013 z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przekazywania informacji podlegającej udostępnianiu w Biuletynie Informacji Publicznej.

załącznik do zarządzenia Nr 4.2013

 

Zarządzenie Nr 3.2013  z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany i zniesienia klauzuli tajności na dokumentach wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.

(treść zarządzenia nie stanowi informacji publicznej)

 

Zarządzenie Starosty Nr 2.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze

 

Zarządzenie Starosty Nr 1.2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2020 | 14:28