Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2014

Data publikacji informacji: 03 styczeń 2014

Zarządzenie nr 37.2014 Starosty Pilskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 36.2014 Starosty Pilskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.

zmieniające w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

utraciło moc

 

Zarządzenie nr 35.2014 Starosty Pilskiego z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 34.2014 Starosty Pilskiego z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile oraz Referatów Wydziałów Starostwa Powiatowego z siedzibą w Wyrzysku.

 

Zarządzenie nr 33.2014 Starosty Pilskiego z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentów ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 32.2014 Starosty Pilskiego z dnia 17 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 31.2014 Starosty Pilskiego z dnia 09 września 2014 r.

zmieniające w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

utraciło moc

 

Zarządzenie nr 30.2014 Starosty Pilskiego z dnia 1 września 2014 r.

w zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 29.2014 Starosty Pilskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

uchylono zarządzeniem nr 27.2015 Starosty Pilskiego z dnia 8 czerwca 2015 r.

 

Zarządzenie nr 28.2014 Starosty Pilskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 

Zarządzenie nr 27.2014 Starosty Pilskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie wewnętrznego podziału zadań w Zespole Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 26.2014 Starosty Pilskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w powiecie pilskim.

 

Zarządzenie nr 25.2014 Starosty Pilskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

  

Zarządzenie nr 24.2014 Starosty Pilskiego z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowiska urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 23.2014 Starosty Pilskiego z dnia 15 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 
Zarządzenie nr 22.2014 Starosty Pilskiego z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 21.2014 Starosty Pilskiego z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie nr 20.2014 Starosty Pilskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 19.2014 Starosty Pilskiego z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 zmieniono zarządzeniem nr 30.2015 Starosty Pilskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.


Zarządzenie nr 18.2014 Starosty Pilskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia dokumentów ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 17.2014 Starosty Pilskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych.

 

Zarządzenie nr 16.2014 Starosty Pilskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

zmieniono zarządzeniem nr 4.2016 Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.

utraciło moc zarządzeniem nr 43.2017 Starosty Pilskiego z dnia 11 września 2017 r.

 

Zarządzenie nr 15.2014 Starosty Pilskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile oraz Referatów Wydziałów Starostwa Powiatowego z siedzibą w Wyrzysku.

 

Zarządzenie nr 14.2014 Starosty Pilskiego z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie powołania stałej Komisji w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 

Zarządzenie nr 13.2014 Starosty Pilskiego z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oceny i wydzielenia przeznaczonej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 12.2014 Starosty Pilskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

zmieniające w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

utraciło moc

 

Zarządzenie nr 11.2014 Starosty Pilskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie nr 10.2014 Starosty Pilskiego z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 9.2014 Starosty Pilskiego z dnia 12 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 8.2014 Starosty Pilskiego z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pile oraz osoby jego zastępującej.

uchylono zarządzeniem nr 33.2015 Starosty Pilskiego z dnia 2 lipca 2015 r.

 

Zarządzenie nr 7.2014 Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie nr 6.2014 Starosty Pilskiego z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

utraciło moc

 

Zarządzenie nr 5.2014 Starosty Pilskiego z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania i określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Zarządzenie nr 4.2014 Starosty Pilskiego z dnia 9 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 3.2014 Starosty Pilskiego z dnia 9 stycznia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono zarządzeniem nr 35.2014 Starosty Pilskiego z dnia 21 listopada 2014 r.
 

Zarządzenie nr 2.2014 Starosty Pilskiego z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie ryczałtu na zakup opału dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią.

 

Zarządzenie nr 1.2014 Starosty Pilskiego z dnia 7 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pile oraz osoby jego zastępującej.

uchylono zarządzeniem nr 8.2014 Starosty Pilskiego z dnia 3 lutego 2014 r.

  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 12-06-2019 | 08:37