Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2016

Data publikacji informacji: 04 styczeń 2016
 

Zarządzenie nr 43.2016 Starosty Pilskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 42.2016 Starosty Pilskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 41.2016 Starosty Pilskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Pile i ustalenia daty wyboru.

 

Zarządzenie nr 40.2016 Starosty Pilskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 39.2016 Starosty Pilskiego z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Zarządzenie nr 38.2016 Starosty Pilskiego z dnia 4 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 37.2016 Starosty Pilskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 30.2016 Starosty Pilskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert złożonych w postępowaniach o wartości powyżej 30.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 36.2016 Starosty Pilskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 13.2015 Starosty Pilskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu "Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego - profilaktyka chorób nowotworowych".

 

Zarządzenie nr 35.2016 Starosty Pilskiego z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Pacholskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 

Zarządzenie nr 34.2016 Starosty Pilskiego z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Starostwa Powiatowego w Pile, mieszczących się przy al. Niepodległości 33/35 i 37.

 

Zarządzenie nr 33.2016 Starosty Pilskiego z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 32.2016 Starosty Pilskiego z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 31.2016 Starosty Pilskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych.

utraciło moc zarządzeniem nr 44.2017 Starosty Pilskiego z dnia 11 września 2017 r.
 

Zarządzenie nr 30.2016 Starosty Pilskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert złożonych w postępowaniach o wartości powyżej 30.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 29.2016 Starosty Pilskiego z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 28.2016 Starosty Pilskiego z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 

Zarządzenie nr 27.2016 Starosty Pilskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 26.2016 Starosty Pilskiego z dnia 21 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 25.2016 Starosty Pilskiego z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 24.2016 Starosty Pilskiego z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 23.2016 Starosty Pilskiego z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 22.2016 Starosty Pilskiego z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie wyznaczenia administratora systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 21.2016 Starosty Pilskiego z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 20.2016 Starosty Pilskiego z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej zakupów, inwestycji i zawierania umów z zakresu informatyki oraz sposobu przekazywania informacji dotyczących zmian kadrowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 19.2016 Starosty Pilskiego z dnia 16 maja 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 18.2016 Starosty Pilskiego z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 17.2016 Starosty Pilskiego z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie wewnętrznego podziału zadań Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 16.2016 Starosty Pilskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 15.2016 Starosty Pilskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 14.2016 Starosty Pilskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 14.2015 Starosty Pilskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu "Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego - profilaktyka chorób nowotworowych", w ramach programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

 

Zarządzenie nr 13.2016 Starosty Pilskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału postępowaniu oraz do badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

 

Zarządzenie nr 12.2016 Starosty Pilskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 11.2016 Starosty Pilskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 10.2016 Starosty Pilskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 9.2016 Starosty Pilskiego z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 8.2016 Starosty Pilskiego z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pile

 

Zarządzenie nr 7.2016 Starosty Pilskiego z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 6.2016 Starosty Pilskiego z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych.

 

Zarządzenie nr 5.2016 Starosty Pilskiego z dnia 29 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego
ds. opracowania Planu zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 4.2016 Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 16.2014 Starosty Pilskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.
utraciło moc zarządzeniem nr 43.2017 Starosty Pilskiego z dnia 11 września 2017 r.

 

Zarządzenie nr 3.2016 Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 2.2016 Starosty Pilskiego z dnia 7 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 1.2016 Starosty Pilskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile

  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2020 | 14:28