Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2017

Data publikacji informacji: 13 styczeń 2017
 

Zarządzenie nr 60.2017 Starosty Pilskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

  

Zarządzenie nr 59.2017 Starosty Pilskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

   

Zarządzenie nr 58.2017 Starosty Pilskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 57.2017 Starosty Pilskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 56.2017 Starosty Pilskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 55.2017 Starosty Pilskiego z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 54.2017 Starosty Pilskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Zarządzenie nr 53.2017 Starosty Pilskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


 

Zarządzenie nr 52.2017 Starosty Pilskiego z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 51.2017 Starosty Pilskiego z dnia 19 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

 

Zarządzenie nr 50.2017 Starosty Pilskiego z dnia 17 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 49.2017 Starosty Pilskiego z dnia 5 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Pilskiego i udziału w Komitetach Honorowych.

 

Zarządzenie nr 48.2017 Starosty Pilskiego z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 47.2017 Starosty Pilskiego z dnia 26 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 46.2017 Starosty Pilskiego z dnia 26 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 45.2017 Starosty Pilskiego z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu pn. „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”.

 

Zarządzenie nr 44.2017 Starosty Pilskiego z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych.


 

Zarządzenie nr 43.2017 Starosty Pilskiego z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.


 

Zarządzenie nr 42.2017 Starosty Pilskiego z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie ustalenia „Procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych”.

 

Zarządzenie nr 41.2017 Starosty Pilskiego z dnia 6 września 2017 r.

 w sprawie wpisania placówki  niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 
Zarządzenie nr 40.2017 Starosty Pilskiego z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.
 

Zarządzenie nr 39.2017 Starosty Pilskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 38.2017 Starosty Pilskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 37.2017 Starosty Pilskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów związanych z przygotowaniem dziennika budowy.

 

Zarządzenie nr 36.2017 Starosty Pilskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 35.2017 Starosty Pilskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe zgłoszone do Powiatowego konkursu wieńców dożynkowych - gmina Białośliwie 2017 oraz określenia jej zadań.

 

Zarządzenie nr 34.2017 Starosty Pilskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 33.2017 Starosty Pilskiego z dnia 12 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału zadań Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 32.2017 Starosty Pilskiego z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 31.2017 Starosty Pilskiego z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

 

Zarządzenie nr 30.2017 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 29.2017 Starosty Pilskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego ds. VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej.

   

Zarządzenie nr 28.2017 Starosty Pilskiego z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

   

Zarządzenie nr 27.2017 Starosty Pilskiego z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień.

   

Zarządzenie nr 26.2017 Starosty Pilskiego z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Sieci Bezprzewodowej Starostwa Powiatowego w Pile”.

   

Zarządzenie nr 25.2017 Starosty Pilskiego z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia „Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pile”.

   

Zarządzenie nr 24.2017 Starosty Pilskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych 16 listopada 2014 r.

   

Zarządzenie nr 23.2017 Starosty Pilskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 22.2017 Starosty Pilskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do ustalenia ilości pozyskanego drewna z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i ustalenia cen sprzedaży drewna opałowego.

 

Zarządzenie nr 21.2017 Starosty Pilskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia laureatów powiatowego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

 

Zarządzenie nr 20.2017 Starosty Pilskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 19.2017 Starosty Pilskiego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 18.2017 Starosty Pilskiego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

     

Zarządzenie nr 17.2017 Starosty Pilskiego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

     

Zarządzenie nr 16.2017 Starosty Pilskiego z dnia 14 marca 2017 r.

w zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji do przeprowadzenia IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej w ramach XIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.

   

Zarządzenie nr 15.2017 Starosty Pilskiego z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia zespołów uczniowskich do reprezentowania powiatu pilskiego podczas sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

   

Zarządzenie nr 14.2017 Starosty Pilskiego z dnia 9 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego.

   

Zarządzenie nr 13.2017 Starosty Pilskiego z dnia 9 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Pilskiego.

   

Zarządzenie nr 12.2017 Starosty Pilskiego z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej w ramach XIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.

   

Zarządzenie nr 11.2017 Starosty Pilskiego z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 10.2017 Starosty Pilskiego z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 9.2017 Starosty Pilskiego z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania zmiany statutu powiatu.

 

Zarządzenie nr 8.2017 Starosty Pilskiego z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 7.2017 Starosty Pilskiego z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie powołania i działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile.

 

Zarządzenie nr 6.2017 Starosty Pilskiego z dnia 1 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 5.2017 Starosty Pilskiego z dnia 1 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 4.2017 Starosty Pilskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 3.2017 Starosty Pilskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 2.2017 Starosty Pilskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 1.2017 Starosty Pilskiego z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację kampanii prozdrowotnej w ramach projektu pt. „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”.

 
  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 08:07