Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2018

Data publikacji informacji: 08 styczeń 2018

 

Zarządzenie nr 76.2018 Starosty Pilskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Pilskiego.

Zarządzenie nr 75.2018 Starosty Pilskiego z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach.

Zarządzenie nr 74.2018 Starosty Pilskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

Zarządzenie nr 73.2018 Starosty Pilskiego z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Pile dnia wolnego za odpracowaniem oraz ustaleniem czasu pracy 24 grudnia 2018 r. dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile oraz referatu Wydziału Komunikacji z siedzibą w Wyrzysku.

Zarządzenie nr 72.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 71.2018 Starosty Pilskiego z dnia 19 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 70.2018 Starosty Pilskiego z dnia 9 listopada 2018 r.

w  sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 69.2018 Starosty Pilskiego z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 68.2018 Starosty Pilskiego z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 67.2018 Starosty Pilskiego z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zarządzenie nr 66.2018 Starosty Pilskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu p.n. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Zarządzenie nr 65.2018 Starosty Pilskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu p.n. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Zarządzenie nr 64.2018 Starosty Pilskiego z dnia 7 listopada  2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Zarządzenie nr 63.2018 Starosty Pilskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie nr 62.2018 Starosty Pilskiego z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 61.2018 Starosty Pilskiego z dnia 17 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie nr 60.2018 Starosty Pilskiego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 59.2018 Starosty Pilskiego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 58.2018 Starosty Pilskiego z dnia 17 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału zadań Radców Prawnych Starostwa Powiatowego  w Pile.

Zarządzenie nr 57.2018 Starosty Pilskiego z dnia 8 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 56.2018 Starosty Pilskiego z dnia 8 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 55.2018 Starosty Pilskiego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 i 37.

Zarządzenie nr 54.2018 Starosty Pilskiego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 53.2018 Starosty Pilskiego z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

Zarządzenie nr 52.2018 Starosty Pilskiego z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

Zarządzenie nr 51.2018 Starosty Pilskiego z dnia 10 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 50.2018 Starosty Pilskiego z dnia 6 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

 

Zarządzenie nr 49.2018 Starosty Pilskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 48.2018 Starosty Pilskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie wewnętrznego podziału zadań Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 47.2018 Starosty Pilskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe zgłoszone do Powiatowego konkursu wieńców dożynkowych oraz określenia jej zadań.

 

Zarządzenie nr 46.2018 Starosty Pilskiego z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 45.2018 Starosty Pilskiego z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 44.2018 Starosty Pilskiego z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie określenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 43.2018 Starosty Pilskiego z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 42.2018 Starosty Pilskiego z dnia 5 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 41.2018 Starosty Pilskiego z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedur zakupów, inwestycji i zawierania umów z zakresu informatyki, udostępniania i zasilania baz danych w systemach informatycznych oraz sposobu przekazywania informacji dotyczących zmian kadrowych w Starostwie Powiatowym.

 

Zarządzenie nr 40.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 39.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile".

 

Zarządzenie nr 38.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35”.

 

Zarządzenie nr 37.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu „Nowoczesne Centra Społeczno – Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”.

 

Zarządzenie nr 36.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu p.n. „Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Zarządzenie nr 35.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki - Kijaszkowo” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Zarządzenie nr 34.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu p.n. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Zarządzenie nr 33.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania stałej Komisji do niszczenia weksli i deklaracji wekslowych, stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie nr 32.2018 Starosty Pilskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 31.2018 Starosty Pilskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 30.2018 Starosty Pilskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 29.2018 Starosty Pilskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 28.2018 Starosty Pilskiego z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 27.2018 Starosty Pilskiego z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

   

Zarządzenie nr 26.2018 Starosty Pilskiego z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 25.2018 Starosty Pilskiego z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 24.2018 Starosty Pilskiego z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

  

Zarządzenie nr 23.2018 Starosty Pilskiego z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 22.2018 Starosty Pilskiego z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie nr 21.2018 Starosty Pilskiego z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca.

 

Zarządzenie nr 20.2018 Starosty Pilskiego z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Komornik.

 

Zarządzenie nr 19.2018 Starosty Pilskiego z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Kerg.

 

Zarządzenie nr 18.2018 Starosty Pilskiego z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 17.2018 Starosty Pilskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 16.2018 Starosty Pilskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 15.2018 Starosty Pilskiego z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

 1. Rejestr zleceń na wydatki
 2. Rejestr umów na wydatki i dochody
 3. Wniosek o zaliczkę
 4. Rozliczenie zaliczki
 5. Polecenie wyjazdu służbowego
 6. Ewidencja przebiegu prywatnego pojazdu
 7. Oświadczenie o używaniu samochodu prywatnego do jazd lokalnych
 8. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej
 9. Dyspozycja dokonania wydatku
 10. Zestawienie środków do przekazania z rachunku bankowego
 11. Faktura VAT
 12. Nota korygująca
 13. Przyjęcie środka trwałego OT
 14. Karta środka trwałego
 15. Protokół przekazania/przejęcia środka trwałego PT
 16. Likwidacja środka trwałego LT
 17. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego MT
 18. Rozliczenie udzielonej dotacji
 19. Polecenie księgowania PK
 20. Zaangażowanie wydatków budżetowych

   

Zarządzenie nr 14.2018 Starosty Pilskiego z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Zarządzenie nr 13.2018 Starosty Pilskiego z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 12.2018 Starosty Pilskiego z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 11.2018 Starosty Pilskiego z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 10.2018 Starosty Pilskiego z dnia 19 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

 

Zarządzenie nr 9.2018 Starosty Pilskiego z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia X Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej w ramach XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.

 

Zarządzenie nr 8.2018 Starosty Pilskiego z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyboru zespołów uczniowskich do reprezentowania powiatu pilskiego podczas sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

 

Zarządzenie nr 7.2018 Starosty Pilskiego z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 6.2018 Starosty Pilskiego z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 5.2018 Starosty Pilskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 4.2018 Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 3.2018 Starosty Pilskiego z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie podpisywania poleceń służbowych (delegacji) oraz ustalenia wysokości stawek za 1 kilometr w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 2.2018 Starosty Pilskiego z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 1.2018 Starosty Pilskiego z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
 • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2020 | 14:28