Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2019

Data publikacji informacji: 02 styczeń 2019

 

Zarządzenie Nr 27.2019 Starosty Pilskiego z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 26.2019 Starosty Pilskiego z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie Nr 25.2019 Starosty Pilskiego z dnia 03 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 24.2019 Starosty Pilskiego z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 23.2019 Starosty Pilskiego z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie powołania zespołu nad realizacją udzielonych zamówień.

Zarządzenie Nr 22.2019 Starosty Pilskiego z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbą przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 21.2019 Starosty Pilskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.
z sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu „BEZPIECZNI w powiecie pilskim – od juniora do seniora”.

Zarządzenie Nr 20.2019 Starosty Pilskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającą propozycje nazwy dla Powiatowego Klubu Seniora.

Zarządzenie Nr 19.2019 Starosty Pilskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu p.n. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 18.2019 Starosty Pilskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza

Zarządzenie Nr 17.2019 Starosty Pilskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie procedury dotyczącej postępowania w przypadku uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność Starostwa Powiatowego w Pile przez Radnych Rady Powiatu w Pile.

Zarządzenie Nr 16.2019 Starosty Pilskiego z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Pilskiego.

Zarządzenie Nr 15.2019 Starosty Pilskiego z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

Zarządzenie Nr 14.2019 Starosty Pilskiego z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyboru zespołów uczniowskich do reprezentowania Powiatu Pilskiego podczas sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 13.2019 Starosty Pilskiego z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie wewnętrznego podziału zadań Biura Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie Nr 12.2019 Starosty Pilskiego z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie uporządkowania składników majątku trwałego, będących na stanie ewidencyjnym Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie Nr 11.2019 Starosty Pilskiego z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do nadzoru nad realizacją budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Pile w ramach zadania pn. Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Pile.

Zarządzenie Nr 10.2019 Starosty Pilskiego z dnia 6 marca 2019 r.

  • w sprawie powołania komisji do nadzoru nad realizacją budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w ramach zadania pn. Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Pile.

Zarządzenie Nr 9.2019 Starosty Pilskiego z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  • Załącznik Nr 1 do wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Zarządzenie Nr 8.2019 Starosty Pilskiego z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 7.2019 Starosty Pilskiego z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie Nr 6.2019 Starosty Pilskiego z dnia 12 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego.

Zarządzenie Nr 5.2019 Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie Nr 4.2019 Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Pile i ustalenia daty wyboru.

Zarządzenie Nr 3.2019 Starosty Pilskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

Zarządzenie Nr 2.2019 Starosty Pilskiego z dnia 7 stycznia 2019 r.
zmieniające w sprawie Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

  • Załącznik Nr 1 do Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie Nr 1.2019 Starosty Pilskiego z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 12-06-2019 | 08:37