Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2010

Data publikacji informacji: 18 styczeń 2010

Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania  komisji przetargowej  do przeprowadzania przetargów dotyczących  zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

uchylono Zarządzeniem Nr 23.2012

 

Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Starostwa Powiatowego w Pile.
załącznik do zarządzenia Nr 38/10

uchylono Zarządzeniem Nr 48.2011

 

Zarządzenie Nr 37/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.
uchylono Zarządzeniem Nr 23.2011

 

Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Julii Król.

 

Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 33/10 z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 31.2013


Zarządzenie Nr 31/10 z dnia 09 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.


Zarządzenie Nr 30/10 z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aleksandry Lewicz.

 

Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 22 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.
uchylono Zarządzeniem Nr 23.2011

 

Zarządzenie Nr 27/10 z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Zarządzenie Nr 26/10 z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 25/10 z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie Nr 23/10 z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 22/10 z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 21/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 15.2011

 

Zarządzenie Nr 20/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 19/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad pobierania i oddawania kluczy do pomieszczeń wydziałowych Starostwa Powiatowego i referatów zamiejscowych wydziałów Komunikacji, Nieruchomości i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku,oraz ich zamykania i plombowania.
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/10
załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/10
załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/10

 

Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 17/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 16/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przekazywania informacji podlegającej udostępnianiu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zarządzenie Nr 15/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchylenia zarządzeń Starosty Pilskiego nr 57/08 oraz 58/08.

 

Zarządzenie Nr 14/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Malwiny Marach-Michelus.

 

Zarządzenie Nr 13/10 z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pana Tomasza Starszaka.

Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie pilskim.

zmienione Zarządzeniem Nr 8/2011

 

Zarządzenie Nr 11/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze. Egzaminowi podlega pani Małgorzata Mrugalska - zwolniona z obowiązku odbycia służby przygotowawczej.

 

Zarządzenie NR 10/10 z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie NR 9/10 z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 15.2011

 

Zarządzenie NR 8/10 z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

uchylono Zarządzeniem Nr 39/10

 

Zarządzenie NR 7/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 15 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.
uchylono Zarządzeniem Nr 23.2011

 

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej.
załącznik do Zarządzenia Nr 5/2010

uchylono Zarządzeniem Nr 4.2017


Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 9 lutego 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu.
uchylono Zarządzeniem Nr 18.2011
 
Zarządzenie Nr 3/10 z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Elwiry Bona.

 

Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zarządzenie NR 1/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 15.2011

  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 25-05-2020 | 12:05