Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2011

Data publikacji informacji: 03 styczeń 2011

Zarządzenie Nr 62.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie kosztów związanych z przygotowaniem dziennika budowy.

załącznik do Zarządzenia Nr 62.2011

Zarządzenie Nr 61.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61.2011

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61.2011

uchylono Zarządzeniem Nr 30.2013

Zarządzenie Nr 60.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych.

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60.2011

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60.2011

uchylono Zarządzeniem Nr 29.2013

 

Zarządzenie Nr 59.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Anny Płocicy – Rennert. 

Zarządzenie Nr 58.2011  z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 57.2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Zarządzenie Nr 56.2011 z dnia 9 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 19.2012

Zarządzenie Nr 55.2011 z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie Nr 54.2011 z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
załącznik do Zarządzenia Nr 54.2011 (Instrukcja)

załącznik Nr 1 do Instrucji

załącznik Nr 2 do Instrucji

załącznik Nr 3 do Instrucji

załącznik Nr 4 do Instrucji

 

Zarządzenie Nr 53.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

Zarządzenie Nr 52.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Zarządzenie nr 51.2011 z dnia 18 października 2011 r.
W sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w starostwie powiatowym w pile.

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51.2011

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51.2011


Zarządzenie Nr 50.2011 z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie  powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Zarządzenie Nr 49.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia w 2011 roku inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Pile oraz powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury mienia objętego inwentaryzacją.
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49.2011

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49.2011

 

Zarządzenie Nr 48.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48.2011

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2011

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48.2011
 

Zarządzenie Nr 47.2011 z dnia 28 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 

Zarządzenie Nr 46.2011 z dnia 26 września  2011 r.
w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej.

 

Zarządzenie Nr 45.2011  z dnia 8 września 2011 r.
uchylające upoważnienia/pełnomocnictwo pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Pile do załatwiania Spraw w imieniu Starosty Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 44.2011 z 8 września 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pana Mikołaja Gwardzika.

 

Zarządzenie nr 43.2011 z 8 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 4.2012

 

Zarządzenie nr 42.2011 z 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Moniki Kolankowskiej.

Zarządzenie Nr 41.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie Nr 40.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.


Zarządzenie Nr 39.2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pana Marka Ruska.

 

Zarządzenie  Nr  38.2011 z dnia  28  lipca 2011 r.
w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie Nr 37.2011 z dnia 27.07.2011 r.

w sprawie realizacji zadań związanych z wystąpieniem do sądu o orzeczenie przepadku usuniętych z drogi pojazdów na rzecz powiatu i wykonania tego orzeczenia w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

załącznik do zarządzenia Nr 37.2011

 

Zarządzenie Nr 36.2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 35.2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 34.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 33.2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie postępowania z materiałami wspomagającymi pracę przy sporządzaniu protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu.

 

Zarządzenie Nr 32.2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia „Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pile".

załącznik do Zarządzenia Nr 32.2011
załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjnym

 

Zarządzenie Nr 31.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie Nr 30.2011 z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie Nr 29.2011 z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 28.2011 z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 27.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie wewnętrznego podziału zadań w Zespole Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile.
załącznik do Zarządzenia Nr 27.2011

 

Zarządzenie Nr 26.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału zadań w Zespole Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Pile.
załącznik do Zarzadzenia Nr 26.2011

uchylono Zarządzeniem Nr 27.2011

 

Zarządzenie Nr 25. 2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 24. 2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 23. 2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pile.
załącznik do Zarzadzenia Nr 23.2011

zmienione Zarządzeniem Nr 9.2012 

uchylono Zarządzeniem Nr 32.2012
 

Zarządzenie Nr 22.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie Nr 21.2011 z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Lidii Kossakowskiej.

 

Zarządzenie Nr 20.2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw wypracowania  koncepcji  budowy nowej siedziby dla Domu Pomocy Społecznej w Pile.

 

Zarządzenie Nr 19.2011 z dnia 24 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Pilskiego.

 

Zarządzenie Nr 18.2011 z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie uchylenia zarządzeń.
załącznik do Zarzadzenia Nr 18.2011

 

Zarządzenie Nr 17.2011 z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Starostwa, które nie są otwierane przez Kancelarię ogólną.

 

Zarządzenie Nr 16.2011 z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej (kat. „Bc”) z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., powstałych w toku pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pile.

 

Zarządzenie Nr 15.2011 z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

zmieniono Zarządzeniem Nr 22.2011

zmieniono Zarządzeniem Nr 30.2011

zmieniono Zarządzeniem Nr 41.2011

zmieniono Zarządzeniem Nr 53.2011

 

Zarządzenie Nr 14.2011 z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Starostwie Powiatowym w Pile.
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14.2011

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14.2011

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14.2011

zmieniono Zarządzeniem Nr 1.2015

zmieniono Zarządzeniem Nr 3.2016


 

Zarządzenie Nr 13.2011 z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Starostwa, które nie są otwierane przez Kancelarię ogólną.

uchylono Zarządzeniem Nr 17.2011

 

Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych wykonywanych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 8 lutego 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Karoliny Michalczuk.

Zarządzenie Nr 8/11 z dnia 7 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie pilskim.

uchylono Zarządzeniem Nr 12.2013

Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.
uchylające zarządzenie w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

 

Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile.

 

Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie wpisania szkoły niepublicznej  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

 

Zarządzenie Nr 4/11 z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji I Zlotu Kolei Wąskotorowej Białośliwie 2011.

 

Zarządzenie Nr 3/11 z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie Nr 2/11 z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze  w Starostwie Powiatowym w Pile.

uchylono Zarządzeniem Nr 29.2015


Zarządzenie Nr 1/11 z dnia 03 stycznia 2011 r.
w sprawie zastępstwa Skarbnika Powiatu.

  • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2020 | 14:28