Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Data publikacji informacji: 14 wrzesień 2007

1. Opiniowanie projektów  uchwał  Rady Powiatu oraz innych dokumentów  w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, polityki prorodzinnej.
2. Opiniowanie informacji  i projektów  uchwał Rady w zakresie służb, straży i inspekcji.
3. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu   wymienionym w pkt 1,2, 
4. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu wymienionego w pkt 1 i 2.
5. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego działania.
6. Analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu w zakresie wymienionym w pkt 1 i 2.

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 21-06-2011 | 12:40