Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, znak: BD.ZUZ.2.4210.167.2021.AS

Data publikacji informacji: 18 czerwiec 2021

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 15 czerwca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.167.2021.AS, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzeń wodnych – obiektów służących do ujmowania wód podziemnych – studni ZP-1 i studni ZP-3, z lokalizacją na działce
o nr ewid. 66/9, obręb 0035 Piła, gm. Piła, powiat pilski;

2) usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z w/w ujęcia – studni ZP-1 i studni ZP-3, z lokalizacją na działce o nr ewid. 66/9, obręb 0035 Piła, gm. Piła, powiat pilski;

3) szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza
w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (pdf, 260 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 17-01-2022 | 09:23
  • data ostatniej modyfikacji: 17-01-2022 | 09:23