Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XIII sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 17 październik 2019

Porządek XIII sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 26 września 2019 r., godz. 17.00

 

 

1.    Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji,

- stwierdzenie quorum.

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Szpitala Specjalistycznego w Pile.
 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.
 6. Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za I półrocze 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu pilskiego.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały       

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.          

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały       

załącznik nr 2 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały       

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały       

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały       

załącznik nr 6 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Wolne głosy.
 2. Zakończenie obrad.
 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06