Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 19 czerwiec 2020

Porządek XXI nadzwyczajnej sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 27 maja 2020 r. , godz. 8.00

 w zdalnym trybie obradowania-korespondencyjnie

 

 

1 .Sprawy regulaminowe.

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na finansowanie  kosztów eksperymentu pedagogicznego.

projekt uchwały

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

załącznik nr 7 do projektu uchwały

załącznik nr 8 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

projekt uchwały

 

8. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja sesji z Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile przy ul. Okrzei 9.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

 

        Przewodniczący Rady

        /-/ Kazimierz Wasiak


         

Osoba wprowadzająca informację Paulina Pieczek 2020-06-19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Paulina Pieczek 2020-06-19
Ostatnia aktualizacja Paulina Pieczek 2020-06-19
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 21-01-2021 | 14:50