Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXVI sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 29 października 2020 r.

Data publikacji informacji: 18 listopad 2020

Porządek XXVI sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 29 października 2020 r.

Porządek XXVI sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 29 października 2020 r., godz. 8:00

zdalny tryb obradowania – korespondencyjnie

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040. 

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk.

       projekt uchwały

 

 1. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Pile na obszarze powiatu pilskiego za rok 2019.
 2. Sprawozdanie z działań podejmowanych  na terenie  Nadzoru  Wodnego  w  Złotowie  na obszarach powiatów: złotowskiego i pilskiego za rok 2019.
 3. Sprawozdanie z działań  podejmowanych  na  terenie  Nadzoru Wodnego w Obornikach na obszarze powiatu pilskiego za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z działań podejmowanych  na  terenie  Nadzoru  Wodnego w Więcborku na obszarze powiatów: sępoleńskiego, nakielskiego, pilskiego za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych  na  terenie  Nadzoru   Wodnego  w  Nakle  nad Notecią na obszarach powiatów: bydgoskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, człuchowskiego, pilskiego, złotowskiego za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych  na  terenie  Nadzoru  Wodnego  w  Wałczu na obszarach powiatów: pilskiego, wałeckiego i drawskiego za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z  działań  podejmowanych na terenie  Nadzoru  Wodnego w Trzciance na obszarach powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wałeckiego i chodzieskiego za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z  działań  podejmowanych  na  terenie Nadzoru Wodnego w Chodzieży na obszarach powiatów: chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego i nakielskiego za rok 2019.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.
 12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.
 13. Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.
 14. Informacja o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za I półrocze 2020 r.
 15. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile dotycząca: Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2023.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pilskiego za rok szkolny 2019/2020.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.
 18. Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Pilskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.
 19. Informacja Urzędu Skarbowego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 21. Informacja Starosty Pilskiego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 22. Wolne głosy.
 23. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                 /-/ Kazimierz Wasiak

 

 

 

Transmisja sesji ze Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35, pok. 214.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Biura Rady Powiatu, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 28.10.2020 roku.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-11-18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Beata Kisielewska 2020-11-18
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-11-18
 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 11:50