Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2014

Data publikacji informacji: 26 luty 2014

 

Uchwała Nr III.29.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr III.28.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr III.27.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

 

Uchwała Nr III.26.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

 

Uchwała Nr III.25.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Uchwała Nr III.24.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 

Uchwała Nr III.23.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

 

Uchwała Nr III.22.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości Powiatu Pilskiego, wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego w Pile, przekazanych umowami darowizny z 27 listopada 2009 r. oraz 22 stycznia 2014 r.

 

Uchwała Nr III.21.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

 

Uchwała Nr III.20.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń.

 

Uchwała Nr III.19.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała Nr III.18.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015-2023

 

Uchwała Nr III.17.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Uchwała Nr III.16.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014

 

Uchwała Nr III.15.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014-2023

 

Uchwała Nr II.14.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wydelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Uchwała Nr II.13.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2015.

 

Uchwała Nr II.12.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

 

Uchwała Nr II.11.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 

Uchwała Nr II.10.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr II.9.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr II.8.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Pile i ustalenia ich przedmiotowego zakresu działania.

 

Uchwała Nr II.7.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr II.6.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru stałych Sekretarzy obrad Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr II.5.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia  wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.

 

Uchwała Nr I.4.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr I.3.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Starosty Pilskiego.

 

Uchwała Nr I.2.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr I.1.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr XLV.417.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 listopada 2014 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Nr XLIV.416.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Nr XLIV.415.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023.

 

Nr XLIV.414.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2015 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Nr XLIV.413.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Powiatu Pilskiego dla samorządowych instytucji kultury.

 

Uchwała Nr XLIV.412.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Pilski od Gminy Piła darowizny nieruchomości położonych w Pile przy ul. Dąbrowskiego.

 

Uchwała Nr XLIV.411.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Piła.

 

Uchwała Nr XLIV.410.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Nr XLIV.409.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Nr XLIV.408.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2015 roku.

  

Uchwała Nr XLIV.407.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

 

Uchwała Nr XLIII.406.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr XLIII.405.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023

 

Uchwała Nr XLIII.404.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr XLIII.403.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Łobżenica

 

Uchwała Nr XLIII.402.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu, kolejnej umowy najmu pomieszczenia

 

Uchwała Nr XLIII.401.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025

 

Uchwała Nr XLII.400.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr XLII.399.2014 Rady Powiatu w pile z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr XLII.398.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą części strychu łącznie z częścią dachu budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile.

 

Uchwała Nr XLII.397.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w formie darowizny na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr XLII.396.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr XLII.395.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia Statutu Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Uchwała Nr XLI.394.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XLI.393.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014

 

Uchwała Nr XLI.392.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014-2023

 

Uchwała Nr XLI.391.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XLI.390.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pilskiego

 

Uchwała Nr XLI.389.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr XL.388.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XL.387.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pilskiego

 

Uchwała Nr XL.386.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014

 

Uchwała Nr XL.385.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014-2023

 

Uchwała Nr XL.384.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie organizacji w 2014 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Ujściu

 

Uchwała Nr XL.383.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr XL.382.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

 

Uchwała Nr XL.381.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr XL.380.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Nr XL.379.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2013.

 

Uchwała Nr XL.378.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

 

Uchwała Nr XL.377.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXXIX.376.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr XXXIX.375.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014-2023.

 

Uchwała Nr XXXIX.374.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Pile dotyczącej ustalenia podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr XXXIX.373.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych powiatu pilskiego.

 

Uchwała Nr XXXIX.372.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr XXXIX.371.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, kolejnej umowy najmu pomieszczeń.

 

Uchwała Nr XXXIX.370.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do projektu systemowego pn. „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

Uchwała Nr XXXIX.369.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

 

Uchwała Nr XXXIX.368.2014 Rady Powiatu w Pile w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

 

Uchwała Nr XXXVIII.367.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr XXXVIII.366.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023.

 

Uchwała Nr XXXVIII.365.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

 

Uchwała Nr XXXVIII.364.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim.

 

Uchwała Nr XXXVII.363.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr XXXVII.362.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 - 2023.

 

Uchwała Nr XXXVII.361.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 

Uchwała Nr XXXVII.360.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w formie darowizny na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomość Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr XXXVII.359.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zamiaru likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

 

Uchwała Nr XXXVII.358.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.171.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Nr XXXVII.357.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Pilskiego oraz zasad i warunków ich używania.

 

Uchwała Nr XXXVI.356.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr XXXVI.355.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 - 2023.

 

Uchwała Nr XXXVI.354.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania  z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

Uchwała Nr XXXVI.353.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od odwołania  darowizny nieruchomości  położonej w Pile przy ulicy Lotniczej nr 3,  dokonanej  na rzecz Gminy  Piła.

 

Uchwała Nr XXXVI.352.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności działki nr 26/19 o powierzchni 0,2711 ha, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr XXXVI.351.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr XXXVI.350.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Piła w 2014 roku.

 

Uchwała Nr XXXVI.349.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Wysoka w 2014 roku.

 

Uchwała Nr XXXVI.348.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Ujście w 2014 roku.

 

Uchwała Nr XXXVI.347.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Szydłowo w 2014 roku.

 

Uchwała Nr XXXVI.346.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia kulturalnego organizowanego wspólnie z Gminą Miasteczko Krajeńskie w 2014 roku.
 

Uchwała Nr XXXVI.345.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Łobżenica w 2014 roku.

 

Uchwała Nr XXXVI.344.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia kulturalnego organizowanego wspólnie z Gminą Kaczory w 2014 roku.

 

Uchwała Nr XXXVI.343.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Białośliwie w 2014 roku

 

  • data utworzenia strony: 17-06-2011 | 14:58
  • data ostatniej modyfikacji: 17-06-2011 | 14:58