Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2018

Data publikacji informacji: 31 styczeń 2018
 

Uchwała Nr III.29.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2019.
 

 

Uchwała Nr III.28.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr III.27.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr III.26.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi Staroście Pilskiemu.

 

Uchwała Nr III.25.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Pilskiego.

 

Uchwała Nr III.24.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wystąpienia przez Powiat Pilski ze Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Nadnoteckich.

 

Uchwała Nr III.23.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu pilskiego.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2019 r., poz. 206).

 

Uchwała Nr III.21.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Uchwała Nr III.20.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała Nr III.19.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1704).

 

Uchwała Nr III.18.2018  Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2019 – 2029.

 

Uchwała nr II.17.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej.

 

Uchwała nr II.16.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr II.15.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr II.14.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr II.13.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2028.

 

Uchwała nr II.12.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Pile na uchwałę Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

Uchwała nr I.11.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie  wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr I.10.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr I.9.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr I.8.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr I.7.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Pile i ustalenia ich przedmiotowego zakresu działania.

 

Uchwała nr I.6.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru stałego sekretarza obrad Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr I.5.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.

 

Uchwała nr I.4.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr I.3.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Starosty Pilskiego.

 

Uchwała nr I.2.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr I.1.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr LIV.402.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Pilskiego.

 

 

Uchwała nr LIV.401.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Pilskiego.

 

 

Uchwała nr LIV.400.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr LIII.399.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 8690).

 

Uchwała nr LIII.398.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2028.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 8692).

 

Uchwała nr LIII.396.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2019 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 8691).

 

Uchwała nr LIII.394.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2017-2019 – aktualizacja”.

 

Uchwała nr LII.393.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr LII.392.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2028.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie Statutu Powiatu Pilskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2018 r., poz. 7690).

 

Uchwała nr LII.390.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

Uchwała nr LII.389.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości i odstąpienie od przetargowego tryby zawarcia umowy najmu.

 

Uchwała nr LII.388.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2018 r., poz. 8170).

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2018 r., poz. 6996).

 

Uchwała nr LI.385.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczeń.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2018 r., poz. 6995).

 

Uchwała nr LI.383.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 
Uchwała nr LI.382.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2018 r., poz. 7240).

 
Uchwała nr LI.381.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2028.

 

 
Uchwała nr L.380.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 8 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 września 2018 r., poz. 6897).

 
Uchwała nr XLIX.379.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., poz. 6414).

 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2018 r., poz. 5709).

 
Uchwała nr XLVIII.377.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zgłoszenia inicjatywy nadania orderów i odznaczeń.

 
Uchwała nr XLVIII.376.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.

 
Uchwała nr XLVIII.375.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., poz. 6413).

 
Uchwała nr XLVIII.374.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu pilskiego na lata 2018-2028.

 

 
Uchwała nr XLVIII.373.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

 sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Pilskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego.

 
Uchwała nr XLVIII.372.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 
Uchwała nr XLVIII.371.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 
Uchwała nr XLVII.370.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 13 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr XLVI.369.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr XLVI.368.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2028.

 

 

Uchwała nr XLVI.367.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Pile dotyczącej podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr XLVI.366.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

 

Uchwała nr XLVI.365.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała nr XLVI.364.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

 

Uchwała nr XLVI.363.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2017.

 

Uchwała nr XLVI.362.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2017 rok.

 

Uchwała nr XLVI.361.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2017 rok.

 

Uchwała nr XLV.360.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr XLV.359.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Uchwała nr XLV.358.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

 

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały XXXV.336.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2018 r., poz. 4142).

 

 • Załącznik do ww. uchwały
  Wykaz przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego.

 

 

Uchwała nr XLV.356.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Pilskiego.

 

 

Uchwała nr XLV.355.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

 

 

Uchwała nr XLV.354.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

 

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2018 r., poz. 4141).

 

 

Uchwała nr XLV.352.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim, realizowanego w ramach 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Uchwała nr XLV.351.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

 

 

 

Uchwała nr XLIV.350.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

 

Uchwała nr XLIV.349.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2027.
 

 

 

Uchwała nr XLIV.348.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będących w trwałym zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra”.

 

 

Uchwała nr XLIV.347.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2018 roku.

 

 

Uchwała nr XLIV.346.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

 

 

Uchwała nr XLIV.345.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 

Uchwała nr XLIII.344.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2018 r., poz. 2393).

 

 

Uchwała nr XLIII.343.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2027.
 

 

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pilskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności niedochodzenia tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania uprawnionych do tego organów. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r., poz. 2266).

 

 

Uchwała nr XLIII.341.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do konkursu w ramach Komponentu 2 „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” Programu Europa dla Obywateli w celu realizacji projektu.

 

 

Uchwała nr XLIII.340.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”.

 

 

Uchwała nr XLIII.339.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Komponentu 1 „Pamięć historyczna” z Programu Europa dla Obywateli w celu realizacji projektu.

 

 

Uchwała nr XLIII.338.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”.

 

 

Uchwała nr XLIII.337.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 

 

Uchwała nr XLIII.336.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

 

 

Uchwała nr XLIII.335.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zamiaru likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

 

 

Uchwała nr XLII.334.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r., poz. 1745).

 

 

Uchwała nr XLII.333.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2027.
 

 

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r., poz. 1599).

 

 

Uchwała nr XLII.331.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

 

Uchwała nr XLII.330.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Pilskiego.

 

 

Uchwała nr XLII.329.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Pilskiego.

 

 

Uchwała nr XLII.328.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2018-2020.
 

 

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2018 r., poz. 1454).
 
 • Załącznik do ww. uchwały
  Wykaz przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego.

 

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pilskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2018 r., poz. 1018).
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r., poz. 1598).
 
 • Załącznik do ww. uchwały
  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie miasta Piły i powiatu pilskiego.

 

 • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
 • data utworzenia strony: 19-11-2019 | 15:03
 • data ostatniej modyfikacji: 19-11-2019 | 15:03