Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Publikacja ogłoszeń i innych informacji Starostwa Powiatowego w Pile w 2011 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna - Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową 1180P

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna – Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową 1180P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Pilskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Pilskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonywanie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (bez opracowania danych ewidencyjnych budynków i lokali) dla 8 obrębów ewidencyjnych (1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 16) w gm. Wyrzysk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w części drugiej, czwartej, siódmej i ósmej zamówienia
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (bez opracowania danych ewidencyjnych budynków i lokali) dla 8 obrębów ewidencyjnych (1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 16) w gm. Wyrzysk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonywanie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w 2011 r. na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w 2011 r. na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty dodatkowe na realizowanym zadaniu inwestycyjnym p.n. Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Działania studyjno - koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Pile
– część druga zamówienia – materiały papiernicze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Pile
– część pierwsza zamówienia – artykuły biurowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Publikacja ogłoszeń i innych informacji Starostwa Powiatowego w Pile w 2011 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działania studyjno – koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów i wędlin, wyrobów drobiowych, drobiu i jego elementów
Zamawiający - DPS Piła

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Całodobowa ochrona fizyczna budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 33/35 w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Publikacja ogłoszeń i innych informacji Starostwa Powiatowego w Pile w 2011 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Całodobowa ochrona fizyczna budynku administracyjnego przy al. Niepodległości 33/35 w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - zamówienie dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Białośliwie, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka w 2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do wsi Dolaszewo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zagospodarowanie terenu - wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, budynku w Kijaszkowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zagospodarowanie terenu – wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, budynku w Kijaszkowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do wsi Dolaszewo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2010-2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2010-2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika w m. Zawada

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika w m. Zawada

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1052P w Górce Klasztornej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1052P w Górce Klasztornej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont piwnic dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont piwnic dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika przy drodze powiatowej: 1) nr 1162P w m. Węglewo 2) we wsi Wysoka Mała 3) we wsi Stare

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłowienie i prześwietlenie koron drzew rosnących przy drogach powiatowych 1191P oraz 1202P (gmina Łobżenica) w 2010 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika przy drodze powiatowej: 1) nr 1162P w m. Węglewo, 2) we wsi Wysoka Mała, 3) we wsi Stare

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. zapytania o cenę na Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Wyrzysk - Klawek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dot. zapytania o cenę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizowanej inwestycji p. n. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa parkingu przy budynku al. Niepodległości 37 w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. zapytania o cenę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizowanej inwestycji p. n. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Wyrzysk - Klawek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa parkingu przy budynku al. Niepodległości 37 w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (bez opracowania danych ewidencyjnych budynków i lokali) dla obrębu ewidencyjnego Kaczory gm. Kaczory

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa systemu grzewczego z węglowego na gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku, w którym znajdują się powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Pile przy ul. Rydygiera 23 oraz budowa przyłącza instalacji gazowej wewnętrznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa systemu grzewczego z węglowego na gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku, w którym znajdują się powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Pile przy ul. Rydygiera 23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Witrogoszcz Osada

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (bez opracowania danych ewidencyjnych budynków i lokali) dla obrębu ewidencyjnego Kaczory gm. Kaczory

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Witrogoszcz Osada

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Pilskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Krępsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa ul. Parkowej w Kruszewie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Pilskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Krępsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P, na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa ul. Parkowej w Kruszewie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191 P, na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (bez opracowania danych ewidencyjnych budynków i lokali) dla obrębu ewidencyjnego Kruszewo gm. Ujście wraz z przygotowaniem dokumentów dla obszaru gminy Ujście celem ujawnienia danych ewidencyjnych w księgach wieczystych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191 P, na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191 P, na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (bez opracowania danych ewidencyjnych budynków i lokali) dla obrębu ewidencyjnego Kruszewo gm. Ujście wraz z przygotowaniem dokumentów dla obszaru gminy Ujście celem ujawnienia danych ewidencyjnych w księgach wieczystych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku C Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 37 do potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile oraz wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku C Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 37 do potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile oraz wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo - Miasteczko Krajeńskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Letnie utrzymanie dróg powiatowych w latach 2010 - 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie

Zawiadomienie w wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów, wędlin i wyrobów drobiowych, drobiu i jego elementów
Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Letnie utrzymanie dróg powiatowych w latach 2010 - 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłowienie i prześwietlenie koron drzew oraz wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych w latach 2010-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182 P na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłowienie i prześwietlenie koron drzew oraz wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych w latach 2010-2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr  1182P na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr  1182P na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Świadczenie usług przewozowych dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa pokoi mieszkalnych zgodnie ze standardami w DPS Falmierowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zainstalowanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33 wraz z adaptacją budynku dla osób niepełnosprawnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Świadczenie usług przewozowych dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa pokoi mieszkalnych zgodnie ze standardami w DPS Falmierowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zainstalowanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33 wraz z adaptacją

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zadanie uzupełniające w ramach zadania pn. Ogłowienie i prześwietlenie koron drzew, wykonanie nasadzeń oraz wycinkę krzaków przy drogach powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn. Letnie utrzymanie dróg powiatowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Świadczenie usług przewozowych dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Kompleksowa obsługa gastronomiczna Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w dniu 30 sierpnia 2009 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyposażenie sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000 PLN na finansowanie zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202P w Dźwierszno - Topola

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowa obsługa gastronomiczna Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w dniu 30 sierpnia 2009 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania
Dostawa wraz z montażem elementów scenicznych do Młodzieżowego Domu Kultury w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202P w Dźwierszno-Topola

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa części budynku przy al. Niepodległości 33 pod potrzeby Wydziału Komunikacji, budowa nowego wejścia do budynku od strony al. Niepodległości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyposażenie sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Gastronomicznych Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowę parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa części budynku przy al. Niepodległości 33 pod potrzeby Wydziału Komunikacji, budowa nowego wejścia do budynku od strony al. Niepodległości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont drogi powiatowej nr 1205P w m. Dębno

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168 w m. Skrzatusz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont drogi powiatowej nr 1205P w m. Dębno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa kostki betonowej typu polbruk i obrzeża trawnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie nakładki bitumicznej ze ściekiem przykrawężnikowym na drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości 33 pod potrzeby Wydziału Komunikacji, budowa nowego wejścia do budynku od strony al. Niepodległości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa kostki betonowej typu polbruk i obrzeża trawnikowego

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie nakładki bitumicznej ze ściekiem przykrawężnikowym na drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa samochodu osobowo – dostawczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości 33 pod potrzeby Wydziału Komunikacji, budowa nowego wejścia do budynku od strony al. Niepodległości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa samochodu osobowo - dostawczego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonywanie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie sieci logicznej w budynku dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonywanie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Dostawa kostki typu polbru, krawężniki uliczne i obrzeża trawnikowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Świadczenie usług drukowania dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku przy Al. Niepodległości 33 na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Świadczenie usług drukowania dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku przy Al. Niepodległości 33 na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Świadczenie usług drukowania dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłowienie i prześwietlenie koron drzew, wykonanie nasadzeń oraz wycinka krzaków przy drogach powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przeprojektowanie i uzupełnienie dokumentacji technicznej dla „Przebudowy dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P, na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Świadczenie usług drukowania dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wycinka zakrzaczeń z poboczy dróg powiatowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłowienie i prześwietlenie koron drzew, wykonanie nasadzeń oraz wycinkę krzaków przy drogach powiatowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wycinka zakrzaczen z poboczy dróg powiatowych

Zawiadomienie o wyborze oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przeprojektowanie i uzupełnienie dokumentacji technicznej dla „Przebudowy dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P, na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o wyborze oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 6 obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Łobżenica - obszar wiejski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów, wędlin i wyrobów drobiowych, drobiu i jego elementów”
DPS w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 6 obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Łobżenica - obszar wiejski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa dwóch samochodów osobowo - dostawczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyposażenie sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno - Rolniczych w Nieżychowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa dwóch samochodów osobowo - dostawczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyposażenie sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie uzupełniajace w ramach zadania pn. Letnie utrzymanie dróg powiatowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dostawa zestawu ciągnikowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wyposażenia sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno - Rolniczych w Nieżychowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Kosztowo-Rzęszkowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Kosztowo - Rzęskowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno, Gm. Wyrzysk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej  nr 1191P w m. Glesno,Gm. Wyrzysk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 6 000 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wybór banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pilskiego na lata 2008 - 2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wycinka zakrzaczeń z poboczy drogi powiatowej nr 1163P

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Sporządzenie opinii o wartości wymienionych nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P (29149) Nowy Dwór - Leżenica

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie uzupełniajace w ramach zadania pn. Letnie utrzymanie dróg powiatowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 37,V piętro

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie  nakładki bitumicznej na drodze powiatowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sporządzenie opinii o wartości niżej wymienionych nieruchomości w formie operatów szacunkowych:
- nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym, położona w Pile przy ul. Walki Młodych (obręb 0035, arkusz mapy 2), oznaczona jako działka ewidencyjna nr  32/8 o powierzchni  0,0872 ha,
- nieruchomość niezabudowana, położona w Pile przy ul. Walki Młodych (obręb 0035, arkusz mapy 2), oznaczona jako działka ewidencyjna nr 32/12 o powierzchni 2,5808 ha,
- nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-usługowym i obiektami pomocniczymi, oznaczona jako działki ewidencyjne nr: 39/7 i 39/8 o powierzchni łącznej 0,2625 ha, położona w Pile przy ul. Okrzei 8 (obręb 0018, arkusz mapy 1),
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym adaptowanym na cele biurowe, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 528 o powierzchni 0,0513 ha, położona w Pile przy ul. Rodakowskiego 52 (obręb 0014, arkusz mapy 1)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wybór banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pilskiego na lata 2008 – 2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Określenie średniej wartości rynkowej gruntu na dzień 31.12.1998 roku zajętego pod drogi powiatowe w formie operatu szacunkowego dla wszystkich gmin powiatu pilskiego tj. Gminy Piła, Gminy Szydłowo, Gminy Kaczory, Gminy Ujście, Gminy Wyrzysk, Gminy Wysoka, Gminy Łobżenica Gminy Białośliwie, Gminy Miasteczko Krajeńskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Określenie średniej wartości rynkowej gruntu na dzień 31.12.1998 roku zajętego pod drogi powiatowe w formie operatu szacunkowego dla wszystkich gmin powiatu pilskiego tj. Gminy Piła, Gminy Szydłowo, Gminy Kaczory, Gminy Ujście, Gminy Wyrzysk, Gminy Wysoka, Gminy Łobżenica Gminy Białośliwie, Gminy Miasteczko Krajeńskie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont przepustów drogowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - GMINA UJŚCIE, obręby: Jabłonowo, Mirosław, Węglewo, Kruszewo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa z rozbudową budynku basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Rydygiera 23 w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont przepustów drogowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - GMINA UJŚCIE, obręby: Jabłonowo, Mirosław, Węglewo, Kruszewo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Określenie średniej wartości rynkowej gruntu na dzień 31.12.1998 roku zajętego pod drogi powiatowe w formie operatu szacunkowego dla wszystkich gmin powiatu pilskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie drenażu opaskowego i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku im. Mikołaja Kopernika

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizowanej inwestycji p. n. Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - GMINA UJŚCIE, obszar wiejski, obręby: Byszki, Chrustowo, Ługi Ujskie, Nowa Wieś Ujska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa z rozbudową budynku basenu na Centrum Terapeutyczno- Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Rydygiera 23 w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie prac dotyczących badania stanów prawnych działek wraz ze sporządzeniem dokumentów geodezyjnych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (bez wypisów i wyrysów)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężniki uliczne i obrzeża trawnikowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - GMINA UJŚCIE, obszar wiejski, obręby: Byszki, Chrustowo, Ługi Ujskie, Nowa Wieś Ujska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Wykonanie drenażu opaskowego i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku im. Mikołaja Kopernika”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji nakładek bitumicznych, ujęte w protokole konieczności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego na finansowanie budowy:
1) sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
2) budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania o cenę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wycinka drzew  przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego na finansowanie budowy:
1) sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
2) budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wycinka drzew  przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont drogi powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont drogi powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa oprogramowania komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie  nakładek bitumicznych na drogach powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa znaków drogowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa oprogramowania komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zakup samochodu osobowego 5-drzwiowego typu hatchback

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakup samochodu osobowego 5-drzwiowego typu hatchback

Unieważnienie postępowania
Wykonanie nakładek bitumicznych na  drogach powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa znaków drogowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
dot. II części postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pile w roku 2008

Zawiadomienie o unieważnieniu I części postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pile w roku 2008

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont przepustów drogowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Adaptacja pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na pomieszczenia Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont przepustów drogowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wycinka zakrzaczeń z poboczy dróg powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w zakresie remontu elewacji i przebudowy wieżycy na pomieszczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Adaptacja pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na pomieszczenia Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego  dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjno – biurowego przy ul. Rydygiera 23 w Pile na potrzeby Zespołu Placówek Pomocy Społecznej – Domu Dziecka, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wycinka zakrzaczeń z poboczy dróg powiatowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wymiana okien i drzwi w budynku przy ul. Dzieci Polskich 26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjno – biurowego przy ul. Rydygiera 23 w Pile na potrzeby Zespołu Placówek Pomocy Społecznej – Domu Dziecka, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2008-2010

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Adaptacja pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na pomieszczenia Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wymiana okien i drzwi w budynku przy ul. Dzieci Polskich 26

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie do standardu usług

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
ochrona budynku przy Al. Powstańców Wlkp. Nr 10

Inrofmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2008 - 2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie do standardu usług”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
nadzór inwestorski na budowach:
1. Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile,
2. Budowa środowiskowej sali sportowej przy budynkach szkolnych w Nieżychowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 174327-2007 w dniu 24.09.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 172539-2007 w dniu 20.09.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa drogi powiatowej nr 29230 Ujście - Byszki
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 166435-2007 w dniu 13.09.2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
„nadzór inwestorski na budowach:
1. Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile,
2. Budowa środowiskowej sali sportowej przy budynkach szkolnych w Nieżychowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 164109-2007 w dniu 12.09.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont przepustów drogowych położonych w ciągach dróg powiatowych nr:
1) 29370 w stronę m. Dziegciarnia w km 1+000 od skrzyżowania z drogą 29369
2) 29367 w m. Dębno
3) 29384 w m. Żelazno w km 2+200 od skrzyżowania z drogą 29371
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 157858-2007 w dniu 05.09.2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi powiatowej nr 29230 Ujście - Byszki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 1.500.000 zł na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście - Byszki
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 156091-2007 w dniu 03.09.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Wyrzysk

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na
Remont przepustów drogowych położonych w ciągach dróg powiatowych nr:
1) 29370 w stronę m. Dziegciarnia w km 1+000 od skrzyżowania z drogą 29369
2) 29367 w m. Dębno
3) 29384 w m. Żelazno w km 2+200 od skrzyżowania z drogą 29371

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty - pierwsza część zamówienia
Unieważnienie
postępowania - druga i trzecia część postępowania
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- gmina Wyrzysk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Budowa środowiskowej sali sportowej przy budynkach szkolnych w Nieżychowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach projektu: "Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się po obiekcie szkolnym"
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 140944-2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 1 500 000 zł na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście - Byszki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa środowiskowej sali sportowej przy budynkach szkolnych w Nieżychowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont budynku - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo - usługowego na administracyjno - socjalny z częścią garażową na działce nr 32/10 w Pile, przy ul. Walki Młodych 78
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 137144-2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie termomodernizacji budynków:
1. Budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pile
2. Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 135895-2007

Unieważnienie postępowania
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Wyrzysk

Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty
Modernizacja budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach projektu: "Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się po obiekcie szkolnym"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych- nr ogłoszenia 128663-2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont budynku - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-usługowego na administracyjno-socjalny z częścią garażową na działce nr 32/10 w Pile, przy ul. Walki Młodych 78

Unieważnienie postępowania
Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie termomodernizacji budynków:
1. Budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pile
2. Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przebudowa z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówien Publicznych - numer ogłoszenia 124991-2007, data zamieszczenia 23.07.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Wyposażenie sal sportowych przy następujących placówkach szkolnych:
1. Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Kopernika w Wyrzysku,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówien Publicznych - numer ogłoszenia 125008-2007, data zamieszczenia 23.07.2007

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na Centrum Rehabilitacji Dla Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyposażenie sal sportowych przy następujących placówkach szkolnych: 1. Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Kopernika w Wyrzysku, 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile

Informacja o zawarciu umowy
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pile
Informacja na Portalu UZP - Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2007/07/04-2337681

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych; numer ogłoszenia - 101190-2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych
Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 114 z dnia 12.06.2007 pod pozycją 33572

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Powiatu na rok 2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 110 z dnia 05.06.2007r. pod pozycją 32291.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych

Informacja o zawarciu umowy
Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Informacja o zawarciu umowy
Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Kamiennej w Pile od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 179 do osiedla Gładyszewo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wymiana okien w budynku położonym w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B

Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania 
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Powiatu na rok 2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Kamiennej w Pile od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 179 do osiedla Gładyszewo

Informacja o zawarciu umowy
Dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty
Dostawę kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o zawarciu umowy
Dostawa kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Pile

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Całodobowa ochrona fizyczna budynku przy al. Powstańców Wlkp Nr 10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o zawarciu umowy
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 29371 Osiek n. Not. – Ruda

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Pilskiego
Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 65 z dnia 28.03.2007r. pod pozycją 19270

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie dokumentacji techniczej na przebudowę drogi powiatowej nr 29371 Osiek n. Not. - Ruda

Informacja o zawarciu umowy
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Pilskiego

Informacja o zawarciu umowy

Dostawa znaków drogowych

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Letnie utrzymanie dróg powiatowych
Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 47 z dnia 02.03.2007r. pod pozycją 15249

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile

Informacja o zawarciu umowy
Dostawa paliw do pojazdów Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa znaków drogowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Letnie utrzymanie dróg powiatowych

Informacja o zawarciu umowy
Prześwietlenie koron drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego, usunięcie krzaków z poboczy dróg oraz wykonanie nasadzeń drzew

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa paliw do pojazdów Starostwa Powiatowego w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prześwietlenie koron drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego, usunięcie krzaków z poboczy dróg oraz wykonanie nasadzeń drzew

Informacja o zawarciu umowy
Dostawę artykułów biurowych, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na IV część zamówienia 
Dostawa artykułów biurowych, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Informacja o zawarciu umowy
Sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pile w roku 2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pile w roku 2007

Ogłoszenia o zawarciu umowy
Dostawa systemu do archiwizacji i publikacji zasobu geodezyjno-kartograficznego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa systemu do archiwizacji i publikacji zasobu geodezyjno-kartograficznego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile

Ogłoszenie o zawarciu umowy 
Remont przepustu drogowego posadowionego na drodze powiatowej nr 29370 w m. Dziegciarnia, km 4+840

Ogłoszenie o zawarciu umowy 
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budzetu powiatu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przewodnik Turystyczny Powiatu Pilskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Album Powiatu Pilskiego

  • data utworzenia strony: 18-12-2015 | 09:32