Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarządzenia Starosty - 2015

Data publikacji informacji: 12 styczeń 2015

 

Zarządzenie nr 60.2015 Starosty Pilskiego z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

 

Zarządzenie nr 59.2015 Starosty Pilskiego z dnia 1 grudnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 13.2015 Starosty Pilskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”.

 

Zarządzenie nr 58.2015 Starosty Pilskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 57.2015 Starosty Pilskiego z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Pile w 2015 r.

 

Zarządzenie nr 56.2015 Starosty Pilskiego z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Zarządzenie nr 55.2015 Starosty Pilskiego z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego.

Zarządzenie nr 55.2015 Starosty Pilskiego z dnia 10 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 54.2015 Starosty Pilskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 54.2015 Starosty Pilskiego z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 53.2015 Starosty Pilskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 53.2015 Starosty Pilskiego z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie nr 52.2015 Starosty Pilskiego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13.2015 Starosty Pilskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”.

Zarządzenie nr 52.2015 Starosty Pilskiego z dnia 30 października 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 13.2015 Starosty Pilskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”.

 

Zarządzenie nr 51.2015 Starosty Pilskiego z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny zbędnych składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie nr 51.2015 Starosty Pilskiego z dnia 16 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny zbędnych składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 50.2015 Starosty Pilskiego z dnia 6 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego.

Zarządzenie nr 50.2015 Starosty Pilskiego z dnia 6 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego.

 

Zarządzenie nr 49.2015 Starosty Pilskiego z dnia 1 października 2015 r. w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Zarządzenie nr 49.2015 Starosty Pilskiego z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 

Zarządzenie nr 48.2015 Starosty Pilskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zarządzenie nr 48.2015 Starosty Pilskiego z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zarządzenie nr 47.2015 Starosty Pilskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia w 2015 roku inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Pile oraz powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury mienia objętego inwentaryzacją.

Zarządzenie nr 47.2015 Starosty Pilskiego z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia w 2015 roku inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Pile oraz powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury mienia objętego inwentaryzacją.

 

Zarządzenie nr 46.2015 Starosty Pilskiego z dnia 23 września 2015 r. sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zarządzenie nr 46.2015 Starosty Pilskiego z dnia 23 września 2015 r.

sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Zarządzenie nr 45.2015 Starosty Pilskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

Zarządzenie nr 45.2015 Starosty Pilskiego z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Zarządzenie nr 44.2015 Starosty Pilskiego z dnia 16 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie nr 44.2015 Starosty Pilskiego z dnia 16 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie nr 43.2015 Starosty Pilskiego z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 43.2015 Starosty Pilskiego z dnia 8 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 42.2015 Starosty Pilskiego z dnia 04 września 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr 42.2015 Starosty Pilskiego z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie określenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowiska urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 41.2015 Starosty Pilskiego z dnia 04 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie nr 41.2015 Starosty Pilskiego z dnia 4 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

utraciło moc

 

Zarządzenie nr 40.2015 Starosty Pilskiego z dnia 2 września 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie nr 40.2015 Starosty Pilskiego z dnia 2 września 2015

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie nr 39.2015 Starosty Pilskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie nr 38.2015 Starosty Pilskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zarządzenie nr 38.2015 Starosty Pilskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 

Zarządzenie nr 37.2015 Starosty Pilskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile. Zarządzenie nr 37.2015 Starosty Pilskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

  

Zarządzenie nr 36.2015 Starosty Pilskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Pile w 2015 r. Zarządzenie nr 36.2015 Starosty Pilskiego z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Pile w 2015 r.

 

Zarządzenie nr 35.2015 Starosty Pilskiego z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 

Zarządzenie nr 34.2015 Starosty Pilskiego z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

Zarządzenie nr 34.2015 Starosty Pilskiego z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

 

Zarządzenie nr 33.2015 Starosty Pilskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pile

Zarządzenie nr 33.2015 Starosty Pilskiego z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Zarządzenie nr 32.2015 Starosty Pilskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., powstałych w toku pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pile

Zarządzenie nr 32.2015 Starosty Pilskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., powstałych w toku pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pile.

 

          Zarządzenie Nr 31.2015 Starosty Pilskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31.2015 Starosty Pilskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu Pilskiego w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu Pilskiego

 

          Zarządzenie Nr 30.2015 Starosty Pilskiego z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 28.2015 Starosty Pilskiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.


          Zarządzenie Nr 29.2015 Starosty Pilskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 29. 2015 Starosty Pilskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej       do przeprowadzania naborów na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pile.w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze                          stanowiska urzędnicze  w Starostwie Powiatowym w Pile.

 


          Zarządzenie Nr 28.2015 Starosty Pilskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 28.2015 Starosty Pilskiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  w sprawie wpisania placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


          Zarządzenie Nr 27.2015 Starosty Pilskiego z dnia 08 czerwca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 27.2015 Starosty Pilskiego z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty

           zmieniono Zarządzeniem Nr 3.2016

 • data utworzenia strony: 07-01-2013 | 12:04
 • data ostatniej modyfikacji: 12-06-2019 | 08:37