Wyszukiwarka Mobilna

Menu

V sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 lutego 2019 roku:

 

 • Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2018 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie Powiatu Pilskiego.
  Wyniki głosowania

 

 • Uchwała nr V.36.2019 w sprawie zamiaru likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski
  Wyniki głosowania

 

 • Uchwała nr V.37.2019 w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Łobżenicy
  Wyniki głosowania

 

 • w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  Wyniki głosowania

 

 • Uchwała nr V.39.2019 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
  Wyniki głosowania

 

 • Uchwała nr V.40.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019- 2029
  Wyniki głosowania

 

 • Uchwała nr V.41.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyniki głosowania

 

 • Uchwała nr V.42.2019 w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr III.20.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyniki głosowania

   
 • Uchwała nr V.43.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile
  Wyniki głosowania

 

 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:18
 • data ostatniej modyfikacji: 05-03-2019 | 09:17