Wyszukiwarka Mobilna

Menu

IX sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 30 maja 2019 r.

 • Uchwała nr IX.61.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2018
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.62.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.63.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.65.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.66.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.67.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania  z tych obiektów
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.69.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.70.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Pilskiego
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.71.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.72.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029
  Wyniki głosowania
   
 • Uchwała nr IX.73.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyniki głosowania
 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:20
 • data ostatniej modyfikacji: 31-05-2019 | 15:37