Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XVI sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 19 grudnia 2019 roku:

 

 1. Uchwała nr XVI.147.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040

Wyniki głosowania  (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.148.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie budżetu powiatu na rok 2020

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.149.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.150.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała Rady Powiatu w Pile w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania  z tych obiektów

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.153.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.154.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skarg według właściwości

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.155.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skargi według właściwości

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.156.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie rozpatrzenia petycji

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.157.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2020

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.158.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile na rok 2020

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 1. Uchwała nr XVI.159.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile

Wyniki głosowania (pdf, 19 KB)

 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:22
 • data ostatniej modyfikacji: 30-12-2019 | 12:03