Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XIV sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 24 października 2019 roku:

 

 1. Uchwała nr XIV.102.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020

  Wyniki głosowania
   
 2. Uchwała nr XIV.103.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

  Wyniki głosowania
   
 3. Uchwała nr XIV.104.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”

  Wyniki głosowania
   
 4. Uchwała Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

  Wyniki głosowania
   
 5. Uchwała nr XIV.106.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Pilskiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile

  Wyniki głosowania
   
 6. Uchwała nr XIV.107.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile i Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pile

  Wyniki głosowania
   
 7. Uchwała Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

  Wyniki głosowania
   
 8. Uchwała Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

  Wyniki głosowania
   
 9. Uchwała Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

  Wyniki głosowania
   
 10. Uchwała nr XIV.111.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

  Wyniki głosowania
   
 11. Uchwała nr XIV.112.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

  Wyniki głosowania
   
 12. Uchwała nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skarg na działalność Starosty Pilskiego

  Wyniki głosowania
   
 13. Uchwała nr XIV.114.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

  Wyniki głosowania
   
 14. Uchwała nr XIV.115.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

  Wyniki głosowania
 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:22
 • data ostatniej modyfikacji: 28-10-2019 | 11:53