Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XV sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 28 listopada 2019 roku:

 

 1. Uchwała nr XV.116.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020-2021”

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.117.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.118.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.119.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.120.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.121.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.122.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.123.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Łobżenicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Łobżenicy

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.124.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.125.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Wyrzysku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wyrzysku wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.126.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.127.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.128.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.129.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.130.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.131.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.132.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w pięcioletnie Technikum nr 6 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.133.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wyrzysku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w pięcioletnie Technikum w Wyrzysku wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.134.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nieżychowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w pięcioletnie Technikum w Nieżychowie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.135.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Edukacji Zawodowej

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.136.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.137.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Pile do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego

Wyniki głosowania

 1. Uchwała Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w  wyniku  wydania  dyspozycji  usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.139.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska ordynatorów oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Otolaryngologicznego, Urologii i Onkologii Urologicznej, Dermatologicznego oraz Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.140.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.141.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.142.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.143.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.144.2019 Rady Powiatu w Pile w sprawie rozpatrzenia petycji

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.145.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XV.146.2019 Rady Powiatu w Pile zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Wyniki głosowania

 

 

 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:22
 • data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 | 14:54