Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 28 pażdziernika 2021 r.

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 28 października 2021 r.

1. nr XXXVIII.315.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2021-2040.

Wynik głosowania (pdf, 170 Kb)

2. nr XXXVIII.316.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Wynik głosowania (pdf, 197 Kb)

3. nr XXXVIII.317.2021 w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XV.116.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020-2021”zmieniającej uchwałę Nr XV.116.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020-2021”

Wynik głosowania (pdf, 207 Kb)

4. nr XXXVIII.318.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. „Program naprawczy Szpitala   Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020-2022”

Wynik głosowania (pdf, 200 Kb)

5. nr XXXVIII.319.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego Szpitala   Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok obrotowy  2021 oraz za rok obrotowy 2022”

Wynik głosowania (pdf, 206 Kb)

6. nr XXXVIII.320.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Wynik głosowania (pdf, 194 Kb)

7. nr XXXVIII.321.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Wynik głosowania (pdf, 194 Kb)

8. nr XXXVIII.322.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”

Wynik głosowania (pdf, 197 Kb)

9. nr XXXVIII.323.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łobżenica dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

Wynik głosowania (pdf, 203 Kb)

10. nr XXXVIII.324.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Obornickim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”

Wynik głosowania (pdf, 200 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:37
  • data ostatniej modyfikacji: 29-10-2021 | 12:31