Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXXIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 29 kwietnia 2021 r.

  1. Uchwała nr XXXIII.278.2021  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu  Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

         Wynik głosowania.

 

  1. Uchwała nr XXXIII.279.2021 w sprawie zmiany uchwały nr LII.388.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

           Wynik głosowania.

 

  1. Uchwała nr XXXIII.280.2021 w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji.

          Wynik głosowania.

 

  1. Uchwała nr XXXIII.281.2021w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.        

       Wynik głosowania.

 

  1. Uchwała nr XXXIII.282.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040.

         Wynik głosowania.

 

  1. Uchwała nr XXXIII.283.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

           Wynik głosowania.

 

  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:35
  • data ostatniej modyfikacji: 29-04-2021 | 13:34