Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXXIX sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 25 listopada 2021 r.

XXXIX sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 25 listopada 2021 r.

1. nr XXXIX.325.2021w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

Wynik głosowania (pdf, 403 Kb)

2. nr XXXIX.326.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Pile.

Wynik głosowania (pdf, 456 Kb)

3. nr XXXIX.327.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.

Wynik głosowania (pdf, 439 Kb)

4. nr XXXIX.328.2021 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wynik głosowania (pdf, 427 Kb)

5. nr XXXIX.329.2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Wynik głosowania (pdf, 434 Kb)

6. nr XXXIX.330.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2021-2040.

Wynik głosowania (pdf, 451 Kb)

7. nr XXXIX.331.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Wynik głosowania (pdf, 439 Kb)

8. nr XXXIX.332.2021 w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

Wynik głosowania (pdf, 408 Kb)

9. nr XXXIX.333.2021 w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

Wynik głosowania (pdf, 408 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:37
  • data ostatniej modyfikacji: 26-11-2021 | 10:10