Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXX sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 25 lutego 2021 r.


1)    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2020 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile.
      Wyniki głosowania

2)    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2020 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Pile.
 Wyniki głosowania

3)    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2020 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii pw. św. Mikołaja  w Ujściu.
 Wyniki głosowania

4)    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2020 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej  w Leżenicy  przy Centrum Charytatywno–Opiekuńczym Caritas w Pile.
 Wyniki głosowania

5)    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2020 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej  „Caritas”  przy Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile.
 Wyniki głosowania

6)    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2020 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej  w Liszkowie przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy.
    Wyniki głosowania

7)    Uchwała nr XXX.266.2021 Rady Powiatu w Pile w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2021-2023.
     Wyniki głosowania

8)    Uchwała nr XXX.267.2021 Rady Powiatu w Pile w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.
     Wyniki głosowania

9)    Uchwała nr XXX.268.2021 Rady Powiatu w Pile w sprawie rozpatrzenia petycji.
Wyniki głosowania

10)    Uchwała nr XXX.269.2021 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na czas nieoznaczony.
     Wyniki głosowania

11)    Uchwała nr XXX.270.2021 Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040. 
      Wyniki głosowania

12)    Uchwała nr XXX. 271.2021 Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.      
      Wyniki głosowania

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:34
  • data ostatniej modyfikacji: 25-02-2021 | 13:46