Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XL sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 21 grudnia 2021 r.

XL sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 21 grudnia 2021 r.

1. nr XL.334.2021  uchwała  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2022-2040;

Wynik głosowania (pdf, 141 Kb)

2. nr XL.335.2021 uchwała w sprawie  budżetu powiatu na rok 2022;

Wynik głosowania (pdf, 140 Kb)

3. nr XL.336.2021 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021;

Wynik głosowania (pdf, 140 Kb)

4. nr XL.337.2021 uchwała w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Wynik głosowania (pdf, 140 Kb)

5. uchwała z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych
na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku;

Wynik głosowania (pdf, 140 Kb)

6. nr XL.339.2021 uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego za lata 2019 - 2020”;

Wynik głosowania (pdf, 141 Kb)

7. nr XL.340.2021 uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2022;

Wynik głosowania (pdf, 139 Kb)

8. nr XL.341.2021 uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile;

Wynik głosowania (pdf, 140 Kb)

9. nr XL.342.2021 uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości;

Wynik głosowania (pdf, 138 Kb)

10. nr XL.343.2021 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji;

Wynik głosowania (pdf, 138 Kb)

11. nr XL.344.2021 uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie;

Wynik głosowania (pdf, 141 Kb)

12. nr XL.345.2021 uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR" w Zielonej Górze;

Wynik głosowania (pdf, 141 Kb)

13. nr XL.346.2021 uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Bydgoszczy.   

Wynik głosowania (pdf, 140 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:37
  • data ostatniej modyfikacji: 22-12-2021 | 13:14