Wyszukiwarka Mobilna

Menu

LVIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 22 grudnia 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

      wynik głosowania

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

      wynik głosowania

 

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 - 2040.

      wynik głosowania

 

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

      wynik głosowania

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

      wynik głosowania

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obieków pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pilskiego w 2023 roku.

      wynik głosowania

 

7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

      wynik głosowania

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łobżenica prowadzenia zadania publicznego.

      wynik głosowania

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wyrzysk prowadzenia zadania publicznego.

      wynik głosowania

 

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr LV.409.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Pile.

      wynik głosowania

 

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Pile.

      wynik głosowania

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2023.

      wynik głosowania

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

      wynik głosowania

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Pilskiego innym instrumentem płatniczym.

      wynik głosowania

 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 13:44
  • data ostatniej modyfikacji: 23-12-2022 | 11:41