Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XLVIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 czerwca 2022 r.

XLVIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 czerwca 2022 r.

 

1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pile.

Wyniki głosowania

2.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2021 rok.

Wyniki głosowania

3.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2021 rok.

Wyniki głosowania

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2021.

Wyniki głosowania

5.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Wyniki głosowania

6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Wyniki głosowania

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Wyniki głosowania

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i zmian w Statucie Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Wyniki głosowania

9.Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata" w Bydgoszczy w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

Wyniki głosowania

10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

Wyniki głosowania

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla rozwoju Krajny''.

Wyniki głosowania

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2022 - 2040.

Wyniki głosowania

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Wyniki głosowania

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:45
  • data ostatniej modyfikacji: 03-01-2023 | 12:45