Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XLII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 stycznia 2022 r.

XLII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 stycznia 2022 r.

1. nr XLII.349.2022 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2021 rok”;

Wynik głosowania (pdf, 190 Kb)

2. z dnia 27 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego;

Wynik głosowania (pdf, 170 Kb)

3. nr XLII.351.2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX.329.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

Wynik głosowania (pdf, 195 Kb)

4. nr XLII.352.2022 w sprawie zmiany uchwały nr LII.388.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;

Wynik głosowania (pdf, 179 Kb)

5. nr XLII.353.2022 w sprawie powierzenia Gminie Piła prowadzenia zadania publicznego;

Wynik głosowania (pdf, 187 Kb)

6. nr XLII.354.2022 w sprawie powierzenia Gminie Wyrzysk prowadzenia zadania publicznego;

Wynik głosowania (pdf, 187 Kb)

7. nr XLII.355.2022 w sprawie powierzenia Gminie Łobżenica prowadzenia zadania publicznego.

Wynik głosowania (pdf, 188 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:39
  • data ostatniej modyfikacji: 27-01-2022 | 14:17